Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Phê duyệt Kết quả đấu thầu Gói thầu D34b: Dịch vụ tư vấn giám sát thực hiện kế hoạch quản lý môi trường giai đoạn 2 thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

Thứ tư, 01 Tháng hai 2012 09:09 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 19/01/2012, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt Kết quả đấu thầu Gói thầu D34b: Dịch vụ tư vấn giám sát thực hiện kế hoạch quản lý môi trường giai đoạn 2 thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng. Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Trung tâm công nghệ môi trường (ENTEC), với giá trúng thầu là 1.871.272.920 đồng (Một tỷ, tám trăm bảy mươi mốt triệu, hai trăm bảy mươi hai nghìn, chín trăm hai mươi đồng) đã bao gồm tất cả các loại thuế. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày kí hợp đồng cho đến khi kết thúc thi công các công trình xây lắp và giai đoạn chịu trách nhiệm sai sót thuộc giai đoạn 2 của dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng (không liên tục).
   Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm theo dõi, triển khai thực hiện gói thầu đảm bảo tiến độ, chất lượng, thanh quyết toán đúng theo quy định của Nhà nước.
                                                                                          Đặng Thị Phương Hà


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan