Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu Gói thầu A45: Nâng cấp Khu thu nhập thấp An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng

Thứ ba, 17 Tháng giêng 2012 07:29 PDF.  Array In Array  Email

   Sở Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 30/QĐ-SGTVT ngày 10/01/2012 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu gói thầu A45: Nâng cấp Khu thu nhập thấp An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:
   1. Tên gói thầu: Nâng cấp khu thu nhập thấp An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.
   2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng.
   3. Điều hành dự án: Ban quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.
   4. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB).
   5. Nguồn tài chính: Vốn vay từ Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng trong nước.
   6. Thời gian lựa chọn nhà thầu:
    - Thời gian đăng thông báo mời thầu: Trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu.
   - Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ: Từ 7 giờ 30 ngày 01/02/2012 đến 13 giờ 30 ngày 01/3/2012, tại Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng (số 54 Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).
   - Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự thầu: Trước 14 giờ 00 phút ngày 01/3/2012 tại Phòng Kế hoạch và Đấu thầu của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng; đóng thầu lúc 14 giờ 00 phút ngày 01/3/2012 tại Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.
   - Thời gian và địa điểm mở thầu: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 01/3/2012 tại Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.
   7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
   8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng.
   Ban quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng đề xuất Sở Giao thông Vận tải thành lập tổ chuyên gia đảm bảo có trình độ chuyên môn, am hiểu nội dung của gói thầu, có kinh nghiệm trong quản lý và quy trình đấu thầu để đánh giá gói thầu này, trình thẩm định và phê duyệt để có căn cứ lựa chọn được nhà thầu phù hợp.
                                                                          Đặng Thị Phương Hà


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan