Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Thống nhất Kết quả đánh giá tổng hợp đề xuất kỹ thuật và tài chính gói thầu D60

Thứ bảy, 14 Tháng giêng 2012 09:25 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 11/01/2012, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 59/SGTVT-KH về việc thống nhất Kết quả đánh giá tổng hợp đề xuất kỹ thuật và tài chính gói thầu D60: Dịch vụ tư vấn lập Đánh giá môi trường và xã hội thuộc dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng và cho phép mời Tư vấn có điểm tổng hợp cao nhất là Công ty cổ phần hạ tầng Thăng Long (Infra-Thang Long) vào đàm phán hợp đồng. Theo đó, Ban QLDA có nhiệm vụ tổ chức đàm phán hợp đồng và trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu D60 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Ngân hàng Thế giới về công tác đấu thầu.
                                                                                      Đặng Thị Phương Hà


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan