Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Giao Công ty Cổ phần xây dựng tư vấn và thương mại Khánh Gia Nguyễn thi công Nhà vệ sinh công công phía Tây cầu sông Hàn

PDF.  Array In Array  Email
Thứ ba, 03 Tháng bảy 2012 16:24
   Ngày 29/6/2012, UBND thành phố đã ký Công văn số 4771/UBND-QLĐTư ngày 29/6/2012 giao thầu thi công nhà vệ sinh công cộng phía Tây cầu sông Hàn, nội dung cụ thể như sau:
   1. Đồng ý giao Công ty Cổ phần xây dựng tư vấn và thương mại Khánh Gia Nguyễn là đơn vị thi công Nhà vệ sinh công công phía Tây cầu sông Hàn với giá giao thầu bằng giá dự toán xây lắp sau thuế được duyệt.
   2. Giao Công ty TNHH MTV Môi...
Chi tiết
 

Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu C58 xây dựng đường phía Nam thành phố

PDF.  Array In Array  Email
Thứ năm, 28 Tháng sáu 2012 14:16
   Ngày 21 tháng 6 năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 4940/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết đấu thầu gói thầu C58 Xây dựng đường phía Nam thành phố các nội dung cụ thể như sau:
   1. Tên gói thầu: C58- Xây dựng đường phía Nam thành phố thuọc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.
   2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải thành phố...
Chi tiết
 

Thông báo mời thầu: Gói thầu Xây dựng kè mái taluy hạ lưu sông Phú Lộc và cầu qua sông Phú Lộc tại lý trình Km0+187,50

PDF.  Array In Array  Email
Thứ năm, 14 Tháng sáu 2012 07:47
   Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng
  Tên gói thầu: Xây dựng kè mái ta luy hạ lưu sông Phú Lộc và cầu qua sông Phú Lộc tại lý trình Km0+187,50
   Tên dự án: Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng
   Nguồn vốn: Vốn Ngân hàng thế giới và vốn đối ứng của thành phố Đà Nẵng
   Hình...
Chi tiết
 

THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu B54B

PDF.  Array In Array  Email
Thứ ba, 06 Tháng ba 2012 08:11
   Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng
   Tên gói thầu: Gói thầu B54B - : Xây dựng dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý nước thải tại trạm XLNT Hòa Xuân (Cung cấp, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng).
   Tên dự án: Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng
   Nguồn vốn: Vốn Ngân hàng thế giới...
Chi tiết
 

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan