Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Phê duyệt Kết quả đấu thầu Gói thầu D35b: Dịch vụ tư vấn giám sát kế hoạch hành động tái định cư giai đoạn 2 thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

PDF.  Array In Array  Email
Thứ tư, 01 Tháng hai 2012 09:16
   Ngày 16/01/2012, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt Kết quả đấu thầu Gói thầu D35b: Dịch vụ tư vấn giám sát kế hoạch hành động tái định cư giai đoạn 2 thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng. Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Cơ sở hạ tầng, Môi trường và Xã hội (SEI Consultants)...
Chi tiết
 

Phê duyệt Kết quả đấu thầu Gói thầu D34b: Dịch vụ tư vấn giám sát thực hiện kế hoạch quản lý môi trường giai đoạn 2 thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

PDF.  Array In Array  Email
Thứ tư, 01 Tháng hai 2012 09:09
   Ngày 19/01/2012, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt Kết quả đấu thầu Gói thầu D34b: Dịch vụ tư vấn giám sát thực hiện kế hoạch quản lý môi trường giai đoạn 2 thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng. Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Trung tâm công nghệ môi trường (ENTEC), với giá trúng thầu là 1.871.272.920...
Chi tiết
 

THƯ MỜI THẦU (IFB) Số 52/2012

PDF.  Array In Array  Email
Thứ năm, 19 Tháng giêng 2012 10:47
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG ƯU TIÊN ĐÀ NẮNG
Gói thầu C57
XÂY DỰNG CẦU HÒA PHƯỚC VÀ CẦU CỔ CÒ


Ngày: 18/01/2012
Hợp đồng số: ICB No. C57
Vốn vay WB /Tín dụng số: 4402-VN
Tên khoản vay WB /Tín dụng: DPIIP

    Thư mời thầu này tiếp theo Thông báo Đấu thầu chung của Dự án đã được đăng trên Báo Kinh doanh Phát triển, ấn bản số 715 ngày...
Chi tiết
 

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu Gói thầu A45: Nâng cấp Khu thu nhập thấp An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng

PDF.  Array In Array  Email
Thứ ba, 17 Tháng giêng 2012 07:29
   Sở Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 30/QĐ-SGTVT ngày 10/01/2012 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu gói thầu A45: Nâng cấp Khu thu nhập thấp An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:
   1. Tên gói thầu: Nâng cấp khu thu nhập thấp An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thuộc...
Chi tiết
 

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan