Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Kết quả đấu thầu Gói thầu B18 Lô 1: Mua ô tô thuộc Dự án ĐTCSHTUT

PDF.  Array In Array  Email
Thứ bảy, 03 Tháng mười một 2012 07:55
   Sở Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 737/QĐ-SGTVT ngày 02/11/2012 về việc phê duyệt Kết quả đấu thầu Gói thầu B18 Lô 1: Mua sắm xe ô tô thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:


   Điều 1. Phê duyệt Kết quả đấu thầu:


   1. Tên gói thầu: Mua sắm xe ô tô (B18 lô 1) thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà...
Chi tiết
 

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và nội dung thư mời báo giá Gói thầu B18 Lô 2: Mua sắm phương tiện chuyên dùng vận hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng.

PDF.  Array In Array  Email
Thứ năm, 11 Tháng mười 2012 16:58
   Sở Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 689/QĐ-SGTVT ngày 11/10/2012 về việc phê Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu Gói thầu B18 Lô 2: Mua sắm phương tiện chuyên dùng vận hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:


   Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và Hồ...
Chi tiết
 

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và nội dung thư mời báo giá Gói thầu B18 Lô 1: Mua sắm xe ô tô thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

PDF.  Array In Array  Email
Thứ tư, 03 Tháng mười 2012 13:46
   Sở Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 622/QĐ-SGTVT ngày 12/9/2012 về việc phê Kế hoạch đấu thầu và nội dung thư mời báo giá Gói thầu B18 Lô 1: Mua sắm xe ô tô thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:


      1. Tên gói thầu: Mua sắm xe ô tô (B18 lô 1) thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng;


   2. Chủ...
Chi tiết
 

Giao Công ty Cổ phần xây dựng tư vấn và thương mại Khánh Gia Nguyễn thi công Nhà vệ sinh công công phía Tây cầu sông Hàn

PDF.  Array In Array  Email
Thứ ba, 03 Tháng bảy 2012 16:24
   Ngày 29/6/2012, UBND thành phố đã ký Công văn số 4771/UBND-QLĐTư ngày 29/6/2012 giao thầu thi công nhà vệ sinh công cộng phía Tây cầu sông Hàn, nội dung cụ thể như sau:
   1. Đồng ý giao Công ty Cổ phần xây dựng tư vấn và thương mại Khánh Gia Nguyễn là đơn vị thi công Nhà vệ sinh công công phía Tây cầu sông Hàn với giá giao thầu bằng giá dự toán xây lắp sau thuế được duyệt.
   2. Giao Công ty TNHH MTV Môi...
Chi tiết
 

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan