Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Phê duyệt Điều khoản tham chiếu và Dự toán Gói thầu D62

PDF.  Array In Array  Email
Thứ tư, 14 Tháng mười một 2012 09:23
   Ngày 12/11/2012, sở Giao thông Vận tải đã ra Quyết định số 756/QĐ-SGTVT  phê duyệt Điều khoản tham chiếu và Dự toán gói thầu D62: Dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho Ban QLDA và Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng trong việc thực hiện BRT thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng với các nội dung chính:  


   1. Mục tiêu công việc của tư vấn...
Chi tiết
 

Kết quả đấu thầu Gói thầu B18 Lô 1: Mua ô tô thuộc Dự án ĐTCSHTUT

PDF.  Array In Array  Email
Thứ bảy, 03 Tháng mười một 2012 07:55
   Sở Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 737/QĐ-SGTVT ngày 02/11/2012 về việc phê duyệt Kết quả đấu thầu Gói thầu B18 Lô 1: Mua sắm xe ô tô thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:


   Điều 1. Phê duyệt Kết quả đấu thầu:


   1. Tên gói thầu: Mua sắm xe ô tô (B18 lô 1) thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà...
Chi tiết
 

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và nội dung thư mời báo giá Gói thầu B18 Lô 2: Mua sắm phương tiện chuyên dùng vận hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng.

PDF.  Array In Array  Email
Thứ năm, 11 Tháng mười 2012 16:58
   Sở Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 689/QĐ-SGTVT ngày 11/10/2012 về việc phê Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu Gói thầu B18 Lô 2: Mua sắm phương tiện chuyên dùng vận hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:


   Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và Hồ...
Chi tiết
 

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và nội dung thư mời báo giá Gói thầu B18 Lô 1: Mua sắm xe ô tô thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

PDF.  Array In Array  Email
Thứ tư, 03 Tháng mười 2012 13:46
   Sở Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 622/QĐ-SGTVT ngày 12/9/2012 về việc phê Kế hoạch đấu thầu và nội dung thư mời báo giá Gói thầu B18 Lô 1: Mua sắm xe ô tô thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:


      1. Tên gói thầu: Mua sắm xe ô tô (B18 lô 1) thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng;


   2. Chủ...
Chi tiết
 

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan