Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Mời quan tâm dịch vụ đánh giá tác động môi trường cho DSCDP

PDF.  Array In Array  Email
Thứ bảy, 15 Tháng mười hai 2012 11:07
THƯ MỜI QUAN TÂM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


Credit No.: ký hợp đồng trước

 

 

   Tên dịch vụ: Dịch vụ tư vấn giám sát đánh giá tác động môi trường cho Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng


   Gói thầu: 4.16


   Hạn cuối nộp hồ sơ quan tâm: 14h00, ngày 08/01/2013.


   Chính phủ Việt Nam đã xin một khoản tài trợ của...
Chi tiết
 

Mời quan tâm dịch vụ tư vấn Hợp phần 2&3 DSCDP

PDF.  Array In Array  Email
Thứ bảy, 15 Tháng mười hai 2012 10:47
 

THƯ MỜI QUAN TÂM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


Credit No.: ký hợp đồng trước 

   Tên dịch vụ: Dịch vụ tư vấn quản lý hợp đồng và giám sát xây dựng Hợp phần 2 - Hệ thống xe buýt nhanh BRT (phần hạ tầng cho BRT) và Hợp phần 3 - Đường giao thông đô thị chiến lược


   Reference No.: 3.3.


   Hạn cuối nộp hồ sơ quan tâm: 14h00, ngày 25/12/2012.


  ...
Chi tiết
 

Mời quan tâm dịch vụ tư vấn thiết kế hệ thống BRT DSCDP

PDF.  Array In Array  Email
Thứ bảy, 15 Tháng mười hai 2012 10:26
 

THƯ MỜI QUAN TÂM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


Credit No.: ký hợp đồng trước

 

 

   Tên dịch vụ: Dịch vụ tư vấn lập thiết kế chi tiết, hồ sơ mời thầu, giám sát hệ thống thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật vận hành hệ thống BRT
   Reference No.: 2.1


   Hạn cuối nộp hồ sơ quan tâm: 14h00, ngày 03/01/2013.


   Chính phủ Việt Nam đã xin một khoản...
Chi tiết
 

Mời quan tâm dịch vụ tư vấn thiết kế, giám sát cải thiện hệ thống thoát cho DSCDP

PDF.  Array In Array  Email
Thứ sáu, 14 Tháng mười hai 2012 10:25
 

THƯ MỜI QUAN TÂM  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


Credit No.: ký hợp đồng trước

 

   Tên dịch vụ: Dịch vụ tư vấn lập thiết kế chi tiết, hồ sơ mời thầu, quản lý hợp đồng, giám sát thi công xây dựng và hỗ trợ công tác đấu thầu của Hợp phần 1 - Cải thiện hệ thống thoát nước mưa và nước thải.


   Gói thầu: 1.1

 

  ...
Chi tiết
 

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan