Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu và công nhận đơn vị được nhận hồ sơ yêu cầu Gói thầu CF14

PDF.  Array In Array  Email
Thứ hai, 10 Tháng sáu 2013 13:32
   Ngày 04/5/2013, Sở Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 268/QĐ-SGTVT phê duyệt Hồ sơ yêu cầu và công nhận đơn vị được nhận hồ sơ yêu cầu Gói thầu CF14: Kiểm định chất lượng công trình cầu Nguyễn Tri Phương thuộc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:


   Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu và công nhận đơn vị được nhận hồ sơ yêu...
Chi tiết
 

Phê duyệt Kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Dịch vụ tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (đợt 2) Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

PDF.  Array In Array  Email
Thứ hai, 13 Tháng năm 2013 10:38
   Ngày 10/5/2013, Sở Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 274/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt Kết quả đấu thầu Gói thầu: Dịch vụ tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (đợt 2) Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:


   Điều 1. Phê duyệt Kết quả chỉ định thầu:


   1. Gói thầu: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành...
Chi tiết
 

Dịch vụ tư vấn giám sát đánh giá tác động tái định cư cho DSCDP

PDF.  Array In Array  Email
Thứ bảy, 15 Tháng mười hai 2012 11:32
THƯ MỜI QUAN TÂM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


Credit No.: ký hợp đồng trước


   Tên dịch vụ: Dịch vụ tư vấn giám sát đánh giá tác động tái định cư cho Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.


   Gói thầu: 4.17


   Hạn cuối nộp hồ sơ quan tâm: 14h00, ngày 15/01/2013.


   Chính phủ Việt Nam đã xin một khoản tài trợ của...
Chi tiết
 

Mời quan tâm dịch vụ đánh giá tác động môi trường cho DSCDP

PDF.  Array In Array  Email
Thứ bảy, 15 Tháng mười hai 2012 11:07
THƯ MỜI QUAN TÂM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


Credit No.: ký hợp đồng trước

 

 

   Tên dịch vụ: Dịch vụ tư vấn giám sát đánh giá tác động môi trường cho Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng


   Gói thầu: 4.16


   Hạn cuối nộp hồ sơ quan tâm: 14h00, ngày 08/01/2013.


   Chính phủ Việt Nam đã xin một khoản tài trợ của...
Chi tiết
 

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan