Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Phê duyệt Danh sách ngắn nhà thầu tư vấn Gói thầu 3.3

PDF.  Array In Array  Email
Thứ sáu, 26 Tháng bảy 2013 07:43
   Ngày 19/7/2013, Sở Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 449/QĐ-SGTVT phê duyệt Danh sách ngắn Gói thầu 3.3: Dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng và quản lý hợp đồng của Hợp phần 2 –Phát triển hệ thống xe buýt nhanh (Phần hạ tầng cho BRT) và Hợp phần 3 – Đường đô thi chiến lược thuộc Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:


   Điều 1: Phê duyệt Danh sách...
Chi tiết
 

Phê duyệt danh sách ngắn gói thầu 4.17

PDF.  Array In Array  Email
Thứ ba, 16 Tháng bảy 2013 11:22
   Ngày 15/7/2013, Sở Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 429/QĐ-SGTVT phê duyệt Danh sách ngắn Gói thầu 4.17: Dịch vụ tư vấn giám sát kế hoạch hành động tái định cư thuộc Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:


   Điều 1: Phê duyệt danh sách ngắn gói thầu 4.17 – Dịch vụ tư vấn giám sát kế hoạch hành động tái định cư cho Dự án Phát triển bền...
Chi tiết
 

Phê duyệt danh sách ngắn gói thầu 4.16

PDF.  Array In Array  Email
Thứ ba, 16 Tháng bảy 2013 11:14
   Ngày 15/7/2013, Sở Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 430/QĐ-SGTVT phê duyệt Danh sách ngắn Gói thầu 4.16: Dịch vụ tư vấn giám sát đánh giá tác động môi trường thuộc Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:


   Điều 1. Phê duyệt danh sách ngắn gói 4.16 – Dịch vụ tư vấn giám sát đánh giá tác động môi trường cho Dự án Phát triển bền vững...
Chi tiết
 

Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu và công nhận đơn vị được nhận hồ sơ yêu cầu Kiểm định chất lượng công trình cầu Khuê Đông

PDF.  Array In Array  Email
Thứ hai, 10 Tháng sáu 2013 13:44
   Ngày 04/5/2013, Sở Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 267/QĐ-SGTVT phê duyệt Hồ sơ yêu cầu và công nhận đơn vị được nhận hồ sơ yêu cầu Gói thầu CF17: Kiểm định chất lượng công trình cầu Khuê Đông thuộc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:


   Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu và công nhận đơn vị được nhận hồ sơ yêu...
Chi tiết
 

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan