Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Phê duyệt dự toán do chênh lệch tỷ giá chi phí hoàn trả Ngân hàng Thế giới tại gói thầu 1.10 – Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng

PDF.  Array In Array  Email
Thứ bảy, 16 Tháng mười một 2019 09:14
   Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 4672/SGTVT-QLCL ngày 22/10/2019 về việc kết quả thẩm định dự toán do chênh lệch tỷ giá đối với chi phí hoàn trả tại gói thầu 1.10 thuộc dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng và Tờ trình số 1395/BQL-TTr ngày 17/10/2019 của Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên.

  
   UBND thành phố đã có Quyết định số 5096/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 phê duyệt dự toán do chênh lệch tỷ giá chi phí hoàn trả Ngân hàng Thế giới tại gói thầu 1.10 – Dự...
Chi tiết
 

Kết quả đấu thầu gói thầu "Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành giao thông vận tải năm 2018" (giai đoạn 1)

PDF.  Array In Array  Email
Thứ ba, 25 Tháng mười hai 2018 14:59
   Ngày 21/11/2018, Sở Tải chính thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 885/QĐ-STC ngày 21/11/2018 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng Cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành Giao thông vận tải;


   1. Tên gói thầu: Xây dựng Cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành Giao thông vận tải năm 2018 (giai đoạn 1)

   2. Chủ dự án: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng.

   3. Điều hành dự án: Văn phòng Sở

   4. Kế hoạch đấu thầu:

   4.1...
Chi tiết
 

Kết quả đấu thầu gói thầu "Xây dựng 20 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4" năm 2018

PDF.  Array In Array  Email
Thứ hai, 24 Tháng mười hai 2018 13:48
   Ngày 23/11/2018, Sở Tải chính thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 901/QĐ-STC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng 20 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 năm 2018;


   1. Tên gói thầu: Xây dựng 20 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 năm 2018

   2. Chủ dự án: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng.

   3. Điều hành dự án: Văn phòng Sở

   4. Kế hoạch đấu thầu:

   4.1 Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Đầu thầu qua mạng

   4.2. Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp Công nghệ...
Chi tiết
 

Bảng tóm tắt giới thiệu năng lực nhà thầu Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An 1

PDF.  Array In Array  Email
Thứ sáu, 25 Tháng năm 2018 09:19
BẢNG TÓM TẮT GIỚI THIỆU NĂNG LỰC NHÀ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP QUẢNG AN I


   - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần với Mã số doanh nghiệp: 2300239586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 07/8/2003, thay đổi lần thứ 10 ngày 25/01/2017. Với vốn điều lệ 1.168 tỷ; đại diện pháp luật của công ty là Ông Lưu Văn Toàn – Tổng Giám đốc;
   Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh với Mã số chi nhánh: 2300239586-003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/10/2013, thay đổi lần...
Chi tiết
 

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan