Lịch công tác

Lịch công tác Tuần 21 năm 2012 (Từ 21/05/2012 đến 27/05/2012)

Thứ hai, 21 Tháng năm 2012 16:07 PDF.  Array In Array  Email

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21
(Từ ngày 21/05/2012 đến ngày 27/05/2012)

 

 

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai
21/05

S

8h Giao ban lãnh đạo Sở

 

Phòng họp GĐ

C

15h Anh Dũng, Anh Chương l/v với Ban liên lạc Ban Giao vận Quảng Đà, bàn việc đề nghị các cấp xét truy tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT cho Ban và Công trường Đường Thắng lợi

Các đ/c Lãnh đạo Sở, Chủ tịch CĐ ngành, VPS

Phòng họp số 1

14h Anh Chưa dự nghe báo cáo về Chương trình hành động thực hiện NQ13 về xây dựng kết cấu hạ tầng

Phòng KHĐT cùng dự

42 Bạch Đằng

Thứ ba
22/05

S

8h Anh Dũng, Anh X.Ba nghe báo cáo về hợp phần 2 dự án phát triển bền vững

Các phòng: QLVT&PT, GĐ&QLCLCT, QLGTĐT, KHĐT, Ban HTUT, TTTH

Phòng họp số 1

10h Anh X.Ba dự tiếp tổ chức hợp tác kỹ thuật của Đức (GTZ)

 

42 Bạch Đằng

8h Anh Chưa kiểm tra thi công dốc Kiền

Phòng GĐ&QLCL mời đ/v thi công và Tư vấn

Hiện trường

8h Đoàn công tác IBM làm việc lại với P.KHĐTư và GTĐThị thống nhất lại các đề xuất sau khi làm việc với LĐSở ngày 17.5.2012

P.KHĐT, P.QLGTĐT

Phòng họp số 2

C

14h Anh Dũng, Anh Chương họp Thường vụ Đảng ủy họp triển khai Nghị quyết TW4

TT Đảng ủy c/bị nội dung. Chủ nhiệm UBKT c/bị nội dung hướng dẫn triển khai

Phòng họp số 1

14h Anh X.Ba kiểm tra công tác ATGT

Phòng QLGTĐT, KHĐT, VP Ban ATGT, TT Sở

Hiện trường
VP Sở bố trí xe

14h Anh Huân họp giải quyết kiến nghị của Cty TNHH DV Lắp máy miền Nam theo CV 1308/VP-QLĐTh của UBND TP

CATP, Sở VHTTDL, UBND q.HC, CA Hải Châu, T.Tra Sở, Cty QLCĐ, Cty Lắp máy MN

Phòng họp số 2

14h Anh Chưa làm việc với Huyện Hòa Vang về xử lý sạt lở đường Bắc Thủy Tú – Phò Nam

Phòng GĐ&QLCL cùng dự

Hòa Bắc

14h Anh lộc l/v với HTX ô tô VT số 1

 

Tại HTX

14h Ủy quyền phòng QLGTĐT tham gia đoàn kiểm tra Đề án đặt đổi tên đường đợt 1 - 2012

 

Quận Sơn Trà, Hải Châu

Thứ tư
23/05

S

8h Anh Dũng họp giao ban thành phố tháng 5/2012

Phòng KHĐT chuẩn bị

42 Bạch Đằng

8h Anh Chương kiểm tra khu vực đầu tuyến dự án BT đường Hoàng Văn Thái

Phòng KHĐT, GĐ&QLCL Cty TVTK

Hiện trường

8h Anh X.Ba họp HĐ nghiệm thu cải tạo xe cơ giới

A.Hương-TTĐK, A.Thanh –P.QLVT&PT

Phòng Anh X.Ba

8h Anh Huân kiểm tra công tác phục vụ Cuộc thi Dù bay Quốc tế

Phòng QLGTĐT, Cty QLCĐ, Ban GTNT

Hiện trường
VP Sở bố trí xe

8h Anh Lộc l/v với CĐCS Taxi Tiên Sa và Taxi Mai Linh

 

VP Công ty

C

14h Anh Dũng giao ban thi công cầu Rồng

Phòng GĐ&QLCL cùng dự

VP BĐH

14h Anh Chương kiểm tra thi công đường ra Bãi Bắc

Phòng KHĐT, GĐ&QLCL cùng đi

Hiện trường

14h Anh Huân họp thông qua p/án tổ chức giao thông tại nút CMT8 - Ng Phước Tần

Phòng QLGTĐT chuẩn bị và mời

Phòng họp số 1

14h Anh Chưa họp xử lý di dời đường ống cáp quang thuộc CT Nâng cấp Quốc lộ 14B (cũ)

Phòng GĐ&QLCL chuẩn bị và mời

Phòng họp số 2

14h Anh Lộc l/v với Cty CP VT&TM (Taxi Sông Hàn)

 

VP Công ty

14h30 Anh X.Ba kiểm tra xác định lại bến cho Bến xe phía Nam

Phòng QLVT&PT cùng đi. VP Sở bố trí xe

Hiện trường

Thứ năm
24/05

S

8h Đảng bộ Sở GTVT tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (cả ngày)

Tất cả các đảng viên và cán bộ công chức cơ quan Sở

Hội trưởng Sở

8h Anh Huân dự nghe báo cáo phương án đầu tư nhà máy xử lý nước thải Sơn Trà

 

42 Bạch Đằng

C

14h Anh X.Ba họp đề án phát triển dịch vụ

 

42 Bạch Đằng

Thứ sáu
25/05

S

8h Anh Dũng dự Hội thảo “Tăng cường năng lực quản lý và đảm bảo chất lượng CTGT”

Phòng GĐ&QLCL cùng dự

Quảng Ninh

8h Anh X.Ba thông qua Kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ sát hạch viên theo các chuẩn mực, quy định hiện hành

Phòng QLĐT&SH chuẩn bị và mời

Phòng họp số 2

8h Anh Huân họp bàn về giao khoán các Nhà hàng quản lý phần diện tích bãi đỗ xe công cộng trên tuyến đường Hoàng Sa theo chỉ đạo của UBND thành phố tại công văn số 1300/VP-QLĐTh ngày 12/5/2012

Phòng QLGTĐT chuẩn bị nội dung và mời

Phòng họp số 1

8h Anh Chưa kiểm tra thi công dự án ADB5

Phòng GĐ&QLCL cùng đi

Hiện trường

8h Anh Lộc l/v với CĐCS Cty CP VT Biển

 

VP Công ty

C

14h Anh Chương chủ trì Tổng kết công tác phòng, chống lụt bão năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ phòng, chống lụt bão năm 2012

Phòng QLGTĐT chuẩn bị và mời

Hội trường Sở

14h Anh X.Ba chủ trì thông qua Quy chế quản lý vận tải thủy nội địa

Phòng QLVT&PT c/bị và mời (Các t/v tham dự phải có văn bản góp ý)

Phòng Anh X.Ba

14h Anh Lộc l/v với CĐCS XN Datranco

 

Tại Xí nghiệp

Thứ bảy
26/05

S

8h Anh Huân dự Lễ khai mạc Dù bay Quốc tế

A.Trung TP QLGTĐT cùng đi. VP Sở bố trí xe

Công viên Biển đông

C

 

 

 

Lịch công tác dự kiến tuần tới 22:

- Chương trình hành động nâng cao chất lượng công trình năm 2012 (Phòng GĐ&QLCL chuẩn bị);
- Báo cáo cập nhật thông tin năm 2011 vào Bản đồ hướng dẫn người tham gia giao thông (Phòng QLGTĐT chuẩn bị);
- Báo cáo tình hình phê duyệt quyết toán năm 2012 (Phòng TCKT chuẩn bị);
- Kế hoạch tăng cường công tác thanh, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Thanh tra Sở c/bị);
- Dự thảo sửa đổi Quyết định số 152/2005/QĐ-UBND ngày 26/10/2005 Quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố (Phòng QLGTĐT chuẩn bị);
- Các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý thu - chi ngân sách, quản lý tài sản công, đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe (Thanh tra Sở chuẩn bị);
- Dự thảo Quy định về ngầm hóa các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Phòng QLGTĐT chuẩn bị);
- Đề xuất các giải pháp nâng cao thu nhập, đời sống của công chức, phấn đấu tối thiểu tăng 20% so với các năm 2010, 2011 (Phòng TCKT chuẩn bị);
- Điều chỉnh quy chế ủy quyền về thực hiện đầu tư xây dựng cho các ban quản lý dự án thuộc Sở (Phòng KHĐT c/bị);
- Cơ chế “một cửa liên thông” trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản (Phòng KHCN chuẩn bị);
- Báo cáo phần mềm quản lý xe máy thi công (Phòng QLVT&PT chuẩn bị).

 


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan