Lịch công tác

Lịch công tác Tuần 15 năm 2012 (Từ 09/04/2012 đến 15/04/2012)

Thứ ba, 10 Tháng tư 2012 13:26 PDF.  Array In Array  Email

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15
(Từ ngày 09/04/2012 đến ngày 15/04/2012)

 

 

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai
09/04

S

8h Giao ban lãnh đạo Sở

 

Phòng họp GĐ

C

14h Anh Dũng nghe Tư vấn báo cáo nghiên cứu BRT

P.KHĐT, QLGTĐT, GĐ&QLCL, TT Sở

Phòng họp số 1

14h Anh X.Ba dự nghiệm thu thiết bị thử mũ BH

A.Cường- Ban ATGT cùng đi. VP sở bố trí xe

02 Ngô Quyền

Thứ ba
10/04

S

8h Lãnh đạo Sở dự Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, quán triệt triển khai Nghị quyết TW4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay (cả ngày)

 

Trường Chính trị

C

 

 

 

Thứ tư
11/04

S

8h Lãnh đạo Sở dự Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, quán triệt triển khai Nghị quyết TW4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay (cả ngày)

 

Trường Chính trị

C

17h Anh Dũng dự Bế mạc giải bóng đá mini ngành GTVT

 

NVH Lao động

Thứ năm
12/04

S

8h Anh Dũng nghe báo cáo Danh mục đầu tư Hợp phần 1 - Dự án phát triển bền vững TP

Ban QLDA, TVTK, phòng KHĐT, GĐ&QLCL

Phòng họp số 1

8h Anh Chương họp phòng chống lụt bão tại Bộ GTVT

 

Hà Nội

8h Anh X.Ba đi khảo sát tuyến xe buýt ĐN-Lạc Thành-Q.Nam

Phòng QLVT&PT cùng đi. VP Sở bố trí xe

Hiện trường

8h30 Anh Chưa nghe báo cáo đồ án kiến trúc quy hoạch thành phố

 

42 Bạch Đằng

C

14h Anh Dũng, Anh X.Ba nghe triển khai Thông tư 06 của Bộ GTVT về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX; các nội dung liên quan đến phần mềm mới và kết quả tập huấn

Phòng QLĐT&SH chuẩn bị báo cáo. VP Sở, Thanh tra Sở cùng dự

Phòng họp số 1

16h30 Anh Dũng dự làm việc với Tổng cục V Bộ Công an

 

80 Lê Lợi

14h Anh Huân kiểm tra tiến độ lắp đặt biển báo cấm dừng, cấm đỗ trước các trường học

Ban GTNT, Cty QLCĐ, P.QLGTĐT

Hiện trường

14h Anh Chưa nghe báo cáo và p/án xử lý các vấn đề tồn tại của gói thầu B15b - Dự án HTƯT: Thiết kế hệ thống Scanda, p/án thi công qua cầu N.T.Phương, thiết kế điều chỉnh đường ống thải về Trạm XLNT Hòa Xuân, tình hình mua thiết bị nhập ngoại (bơm, van)

Ban QLDA, TVTK, TVGS, nhà thầu, phòng KHĐT, GĐ&QLCL, Cty QL&XLNT. Ban QLDA phối hợp với nhàthầu chuẩn bị nội dung báo cáo

Phòng họp số 2

Thứ sáu
13/04

S

8h Anh Dũng dự Hội thảo bãi xe ngầm

P.GĐ&QLCL c/bị và mời

Hội trường Sở

8h Anh Chương dự Hội nghị thi đua khối sở ban ngành

Thường trực thi đua Sở cùng dự

42 Bạch Đằng

8h Anh X.Ba kiểm tra việc thi công đường ngang tại Km799+530

Phòng QLGTĐT cùng đi. VP Sở bố trí xe

Hiện trường

8h Anh Huân kiểm tra cầu Bưu điện

Phòng GĐ&QLCL, QLGTĐT, Cty QLCĐ, Ban QLDA GTNT

Hiện trường
VP Sở bố trí xe

8h Anh Chưa kiểm tra thực địa dự án B52 (báo cáo tiến độ và công tác giải tỏa, GPMB)

Phòng GĐ&QLCL chuẩn bị và mời

Hiện trường

C

14h Anh Dũng nghe báo cáo về công nghệ SX, lao lắp vòm và TCGT nút đầu cầu Rồng

Phòng GĐ&QLCL CT, QL GTĐT, Ban cầu Rồng, TVGS, LD Nhà thầu Tổng 1 & Quảng Tây, các nhà thầu phụ

Phòng họp số 1

14h Anh Chương nghe báo cáo tình hình triển khai dự án đường Nguyễn Tất Thành nối dài khu Quan Nam – Thủy Tú

Phòng KHĐT, GĐ&QLCL mời TGĐ Cty Trung Nam, LĐ các đ/v tham gia DA

Phòng họp số 2

14h Anh Lộc dự HN tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tại TPĐN

 

LĐLĐTP

Lịch công tác dự kiến tuần tới 16:

- Hội nghị Tổng kết KHCN và sáng kiến năm 2011 (Phòng KHCN chuẩn bị);
- Chương trình hành động nâng cao chất lượng công trình năm 2012 (Phòng GĐ&QLCL chuẩn bị);
- Chương trình Khoa học - Công nghệ ngành Giao thông Vận tải và kế hoạch thực hiện các đề án Công nghệ thông tin năm 2012 (Phòng KHCN chuẩn bị);
- Đề xuất cơ chế quản lý, điều hành các công trình trọng điểm (Phòng GĐ&QLCL chuẩn bị);
- Báo cáo cập nhật thông tin năm 2011 vào Bản đồ hướng dẫn người tham gia giao thông (Phòng QLGTĐT chuẩn bị);
- Thông qua Quy chế quản lý hoạt động vận tải thủy nội địa trên địa bàn thành phố (Phòng QLVT&PT chuẩn bị);
- Kế hoạch để nâng số lượng truy cập trang thông tin điện tử của Sở lên 20.000 lượt/tháng (Phòng KHCN chuẩn bị);
- Báo cáo tình hình phê duyệt quyết toán năm 2012 (Phòng TCKT chuẩn bị);
- Sửa đổi Quy chế hoạt động sáng kiến của ngành Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng (Phòng KHCN chuẩn bị);
- Tổng kết công tác phòng, chống lụt bão năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ phòng, chống lụt bão năm 2012 (Phòng QLGTĐT chuẩn bị);
- Dự thảo sửa đổi Quyết định số 151/2005/QĐ-UBND ngày 22/10/2005 ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng đường bộ và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Phòng QLGTĐT chuẩn bị);
- Kế hoạch tăng cường công tác thanh, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Thanh tra Sở chuẩn bị);
- Dự thảo sửa đổi Quyết định số 152/2005/QĐ-UBND ngày 26/10/2005 Quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố (Phòng QLGTĐT chuẩn bị);
- Quy chế quản lý hoạt động các loại hình vận tải hành khách miễn phí (Phòng QLVT&PT chuẩn bị).

 


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan