Lịch công tác

Lịch công tác Tuần 07 năm 2012 (Từ 13/02/2012 đến 19/02/2012)

Thứ năm, 16 Tháng hai 2012 07:26 PDF.  Array In Array  Email

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07
(Từ ngày 13/02/2012 đến ngày 19/02/2012)

 

 

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai
13/02

S

8h Giao ban lãnh đạo Sở

 

Phòng họp GĐ

C

14h Anh Dũng, Anh X.Ba nghe báo cáo tiến độ dự án phát triển bền vững (gói thầu D21, D60 và toàn bộ dự án)

Phòng KHĐT, GĐ&QLCL, QLGTĐT, QLVT&PT, Ban HTUT, Tư vấn

Hội trường Sở

14h Anh Chương họp xử lý nút Phan Đình Phùng – Phan Châu Trinh và Khu phức hợp Bình Hiên

Phòng GĐ&QLCL, KHĐT, Ban GTCC, TVTK GTCC

Phòng họp số 1

14h Anh Huân dự họp về chợ đêm tại khu vực sông Hàn

Phòng QLGTĐT cùng dự

42 Bạch Đằng

Thứ ba
14/02

S

8h Anh Dũng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt TP

 

Trường Chính trị

8h Anh Huân họp thông qua Quy trình quản lý, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán Đặt hàng quản lý, bảo trì đường bộ và triển khai các công tác liên quan đến Đặt hàng

Các phòng KHĐT, TCKT, GĐ&QLCLCT, QLGTĐT; Ban QLDA GTNT; Cty QL Cầu đường

Phòng họp số 1

8h Anh Chưa giao ban đường Mai Đăng Chơn

 

Hiện trường

C

14h Anh Dũng, Anh Huân họp về tiến độ triển khai nút tín hiệu giao thông TBN

Phòng GĐ&QLCL c/bị nội dung và mời các phòng KHĐT, QLGTĐT, Ban QLDA HTƯT, TV SICE, các đ/v TV, nhà thầu

Phòng họp số 1

14h Anh X.Ba l/v với Trường TCN GTCC về thanh quyết toán TTSHLX

Phòng KHĐT, Ban GTNT, P.TCKT cùng dự và mời

72 Đỗ Thúc Tịnh
VP Sở bố trí xe

16h Anh Dũng, Anh X.Ba nghe báo cáo về triển khai dự án xe điện

Phòng QLVT&PT mời Cty Thịnh Hưng. P.QLGTĐT, Thanh tra Sở cùng dự

Phòng họp số 1

Thứ tư
15/02

S

8h Anh Dũng, Anh X.Ba dự Hội nghị triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2012

VP Ban ATGT chuẩn bị và mời

Hội trường Sở

8h Anh Chương họp p/án thiết kế nút giao đường N.V.Linh nối dài và đường Ngô Quyền; kế hoạch và tiến độ thi công đường Nguyễn Văn Linh nối dài (phía Sơn Trà)

Ban QLDA CT Đường Bạch Đằng Đông, TVTK, Nhà thầu, phòng QLGTĐT, GĐ&QLCL

Phòng họp số 1

8h Anh Huân dự HN tổng kết ngành Tài chính

Phòng TCKT cùng dự

12 Trần Phú

C

14h Anh Dũng, Anh Huân họp triển khai công tác ATGT của ngành GTVT thực hiện năm ATGT 2012

Phòng QLGTĐT chuẩn bị và mời

Phòng họp số 1

14h Anh Chương họp khối thi đua Sở ban ngành

VP Sở cùng dự

06 Trần Quý Cáp

14h Anh X.Ba họp tại BCH Quân sự TP

 

38 Trần Phú

14h Anh Chưa họp thống nhất quy hoạch thoát nước đường Tô Hiệu

Sở XD, Viện QH, UBND Q.LC, Phòng KHĐT, Phòng GĐ&QLCLCT, Ban QLDA GTNT và Tư vấn chuẩn bị báo cáo

Phòng họp số 2

Thứ năm
16/02

S

8h Anh Dũng, Anh Huân nghe báo cáo kế hoạch triển khai phân làn đường

Phòng QLGTĐT p/hợp Tư vấn báo cáo và mời các phòng liên quan, Ban GTNT, Cty QLCĐ, CATP

Hội trường Sở

8h Anh Chương chủ trì họp về phân công chuẩn bị Hội nghị CBCC cơ quan Sở

VP Sở c/bị và mời Trưởng các phòng, CTCĐN

Phòng họp số 1

8h Anh Chưa họp nghe báo cáo thiết kế hệ thống Scanda của gói thầu B15b Dự án HTƯT

Ban QLDA HTƯT, TVGS, nhà thầu, Cty QL Thoát nước

Phòng họp số 2

C

14h Anh Dũng, Anh X.Ba l/v với phòng QLVT&PT về triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới

Phòng QLVT&PT, VP Sở, P.QLGTĐT, TCKT

Phòng họp số 1

16h Anh Dũng, Anh X.Ba nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cấp GPLX mới

Phòng QLVT&PT, VP Sở, P.QLGTĐT, TCKT

Phòng họp số 1

14h Anh Chương l/v với Ban QLDA CSHT ưu tiên về tiến độ triển khai Hợp phần A

 

Phòng họp GĐ

14h Anh Huân họp giải quyết v/v SDTT vỉa hè trước trụ sở KS Đà Nẵng Riverside đường Trần Hưng Đạo

Phòng QLGTĐT chuẩn bị và mời

Phòng họp số 2

14h Anh Chưa họp thiết kế điều chỉnh của các hạng mục lan can - tay vịn, điện trang trí, van lật của gói thầu B16 Dự án HTƯT

Phòng GĐ&QLCL, Ban QLDA HTƯT, TVGS, nhà thầu

Phòng A.Chưa

Thứ sáu
17/02

S

8h Anh Dũng, Anh X.Ba nghe báo cáo dự án xã hội hóa xe buýt (D16)

P.QLVT&PT p/hợp Ban QLDA HTƯT c/bị và mời

Phòng họp số 1

8h Anh Chương dự nghe báo cáo một số đồ án quy hoạch kiến trúc

 

42 Bạch Đằng

8h Anh Huân kiểm tra công tác lắp đặt trị biển tên đường theo NQ21/2011/NĐ-HĐND

Phòng QLGTĐT chuẩn bị và mời

Phòng A.Huân và hiện trường.

8h Anh Chưa dự Hội nghị CBVC-NLĐ của Ban QLDA GTNT

VP Sở, CĐN, Phòng GĐ&QLCL, KHĐT

VP Ban

C

14h Anh Dũng, Anh X.Ba dự Hội nghị Tổng kết chiến dịch phục vụ Tết

Phòng QLVT&PT chuẩn bị và mời

Hội trường Sở

14h Anh Chương dự Hội nghị CBVC-NLĐ của Ban QLDA ĐTXD CT GTCC

VP Sở, CĐN, Phòng GĐ&QLCL, KHĐT

VP Ban

14h Anh Lộc họp giao ban tháng tại Liên đoàn Lao động thành phố

 

LĐLĐTP

Thứ bảy
18/02

S

7h30 Anh X.Ba dự Hội nghị CBVC-NLĐ của Trường TCN GTCC

VP Sở, CĐN, Phòng QLĐT&SH, KHĐT, TCKT

72 Đỗ Thúc Tịnh

C

 

 

 

Lịch công tác dự kiến tuần tới 8:

- Báo cáo các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông (Phòng QLGTĐT chuẩn bị);
- Hội nghị Tổng kết KHCN và sáng kiến năm 2011 (Phòng KHCN chuẩn bị);
- Chương trình hành động nâng cao chất lượng công trình năm 2012 (Phòng GĐ&QLCL chuẩn bị);
- Dự toán chi tiết chi sự nghiệp sửa chữa công trình Giao thông Vận tải (Phòng KHĐT chuẩn bị);
- Chương trình Khoa học - Công nghệ ngành Giao thông Vận tải và kế hoạch thực hiện các đề án Công nghệ thông tin năm 2012 (Phòng KHCN chuẩn bị);
- Đề xuất cơ chế quản lý, điều hành các công trình trọng điểm (Phòng GĐ&QLCL chuẩn bị);
- Xét duyệt đề cương NVTT về lĩnh vực cải cách hành chính, xây dựng bộ máy năm 2012 theo hướng dẫn tại công văn số 139/SGTVT-KH ngày 03/02/2012 (VP Sở, Phòng KHCN, Phòng TCKT chuẩn bị);
- Xét duyệt đề cương NVTT về lĩnh vực quản lý giao thông đô thị năm 2012 theo hướng dẫn tại công văn số 139/SGTVT-KH ngày 03/02/2012 (Phòng QLGTĐT, KHĐT, Ban QLDA GTNT, Cty QLCĐ, Thanh tra Sở, VP Ban ATGT chuẩn bị).

 


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan