Lịch công tác

Lịch công tác Tuần 03 năm 2012 (Từ 16/01/2012 đến 22/01/2012)

Thứ ba, 17 Tháng giêng 2012 21:25 PDF.  Array In Array  Email

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03
(Từ ngày 16/01/2012 đến ngày 22/01/2012)
 

 

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai
16/01

S

8h Anh Dũng đi công tác Hà Nội

   

8h Anh Chương thăm Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố

   

8h Anh Chưa kiểm tra thi công

   

C

14h Anh Chưa dự Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2011, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012.

Văn phòng CĐN chuẩn bị và mời

Hội trường Sở

Thứ ba
17/01

S

9h Anh Dũng kiểm tra thi công sản xuất dầm thép tại bãi Thuận Phước

Phòng GĐ&QLCL cùng dự

Bãi gia công dầm Thuận Phước

10h Anh Dũng thăm và chúc Tết Ban QLDA cầu Rồng và Trường TCN GTCC

VP Sở cùng dự

 

8h Anh Chương kiểm tra các công trình XDCB trước Tết

 

Hiện trường

8h Anh Huân kiểm tra công tác duy tu phục vụ Tết

Phòng QLGTĐT, Cty QLCĐ, Ban GTNT

Hiện trường

8h Anh X.Ba kiểm tra tình hình vận tải phục vụ Tết

   

8h Anh Chưa kiểm tra thi công phục vụ Tết

   

C

14h Anh Dũng nghe báo cáo thoát nước của tuyến B52

Phòng GĐ&QLCL chuẩn bị và mời

Phòng họp số 1

15h Lãnh đạo Sở gặp mặt cán bộ hưu trí cơ quan Sở

LĐSở, CTCĐN, Trưởng phó phòng

Hội trường Sở

Thứ tư
18/01

S

8h Anh Dũng thăm và chúc Tết Ban QLDA Hạ tầng GTĐT, Ban GTNT, Ban GTCC

VP Sở cùng dự. Mời A.Lộc-CT CĐN

 

8h Anh X.Ba kiểm tra công tác phục vụ vận tải Tết

   

8h Anh Huân họp thông qua phương án phân khai vốn sự nghiệp giao thông 2012

Phòng KHĐT chuẩn bị nội dung và mời

Phòng họp số 1

C

14h Lãnh đạo Sở gặp mặt các nhà báo

VP Sở chuẩn bị và mời

Phòng họp số 1

16h Lãnh đạo Sở gặp mặt Sinh viên khá giỏi của ngành nhân dịp năm mới.

Văn phòng Sở chuẩn bị và mời

Phòng họp số 1

Thứ năm
19/01

S

8h Anh Dũng thông qua nội dung Hội nghị tổng kết hoạt động sáng kiến và KHCN năm 2011

Phòng KHCN báo cáo, mời VPS, phòng TCKT, KHĐT

Phòng họp số 1

8h Anh Chương chúc Tết các đơn vị

   

8h Anh X.Ba, Anh Lộc chúc Tết các đơn vị thuộc Sở và Ban ATGT TP

   

8h Anh Huân chúc Tết Công ty QLCĐ, Đội QLVH cầu Thuận Phước

Công đoàn ngành, phòng QLGTĐT cùng đi

 

8h Anh Chưa chúc Tết Ban QLDA Giao thông Nông Thôn

   

C

14h30 Lãnh đạo Sở gặp mặt Ban chủ nhiệm CLB ngành GTVT

 

Phòng họp số 1

16h Anh Dũng thăm và chúc Tết đơn vị sản xuất dầm thép

Mời A.Lộc-CT CĐN

 

Thứ sáu
20/01

S

8h Anh Dũng thăm các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Công ty QLCĐ cùng đi

 

10h Anh Dũng kiểm tra công tác hoàn trả đào đường của dự án tín hiệu giao thông

Phòng QLGTĐT cùng đi

Hiện trường

8h Anh Chưa kiểm tra trực Tết

   

C

15h Lãnh đạo Sở gặp mặt cuối năm CBCC cơ quan Sở

Toàn thể CBCC cơ quan

Hội trường Sở

16h Lãnh đạo Sở gặp mặt Trưởng, phó phòng nhân dịp năm mới.

LĐSở, CTCĐN, Trưởng phó phòng

Phòng họp số 1

17h Tổng vệ sinh toàn cơ quan Sở.

VPS phối hợp với Đoàn thanh niên Cơ quan Sở triển khai

 

 


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan