Lịch công tác

151.  Lịch Công tác tuần 47 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 14/11/2016 đến 18/11/2016)
152.  Lịch Công tác tuần 46 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 07/11/2016 đến 11/11/2016)
153.  Lịch Công tác tuần 45 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 31/10/2016 đến 04/11/2016)
154.  Lịch Công tác tuần 44 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 24/10/2016 đến 28/10/2016)
155.  Lịch Công tác tuần 43 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 17/10/2016 đến 21/10/2016)
156.  Lịch Công tác tuần 42 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 10/10/2016 đến 14/10/2019
157.  Lịch Công tác tuần 41 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 03/10/2016 đến 07/10/2016)
158.  Lịch Công tác tuần 40 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 26/9/2016 đến 30/9/2016)
159.  Lịch Công tác tuần 39 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 19/9/2016 đến 23/9/2019
160.  Lịch Công tác tuần 38 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 12/9/2016 đến 16/9/2016)
161.  Lịch Công tác tuần 37 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 05/9/2016 đến 09/9/2016)
162.  Lịch Công tác tuần 36 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 29/8/2016 đến 02/9/2016)
163.  Lịch Công tác tuần 35 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 22/8/2016 đến 26/8/2016)
164.  Lịch Công tác tuần 34 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 15/8/2016 đến 19/8/2016)
165.  Lịch Công tác tuần 33 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 08/8/2016 đến 12/8/2016)
166.  Lịch Công tác tuần 32 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 01/8/2016 đến 05/8/2016)
167.  Lịch Công tác tuần 31 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 25/7/2016 đến 29/7/2016)
168.  Lịch Công tác tuần 30 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 18/7/2016 đến 22/7/2016)
169.  Lịch Công tác tuần 29 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 11/7/2016 đến 15/7/2016)
170.  Lịch Công tác tuần 28 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 04/7/2016 đến 08/7/2016)
171.  Lịch Công tác tuần 27 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 27/6/2016 đến 01/7/2016)
172.  Lịch Công tác tuần 26 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 20/6/2016 đến 24/6/2016)
173.  Lịch Công tác tuần 25 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 13/6/2016 đến 17/6/2016)
174.  Lịch Công tác tuần 24 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 06/6/2016 đến 10/6/2016)
175.  Lịch Công tác tuần 23 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 30/5/2016 đến 03/6/2016)
176.  Lịch Công tác tuần 22 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 23/5/2016 đến 27/5/2016)
177.  Lịch Công tác tuần 21 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 11/5/2016 đến 20/5/2016)
178.  Lịch Công tác tuần 20 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 09/4/2016 đến 13/4/2016)
179.  Lịch Công tác tuần 19 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 02/5/2016 đến 06/5/2016)
180.  Lịch Công tác tuần 18 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 25/4/2016 đến 29/4/2016)
181.  Lịch Công tác tuần 17 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày18/4/2016 đến 22/4/2016)
182.  Lịch Công tác tuần 16 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 11/4/2016 đến 15/4/2016)
183.  Lịch Công tác tuần 15 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 04/4/2016 đến 08/4/2016)
184.  Lịch Công tác tuần 14 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày28/3/2016 đến 01/4/2016)
185.  Lịch Công tác tuần 13 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 21/3/2016 đến 25/3/2016)
186.  Lịch Công tác tuần 12 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 14/3/2016 đến 183/2016)
187.  Lịch Công tác tuần 11 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 07/3/2016 đến 11/3/2016)
188.  Lịch Công tác tuần 10 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 29/02/2016 đến 04/3/2016)
189.  Lịch Công tác tuần 09 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 22/02/2016 đến 26/02/2016)
190.  Lịch Công tác tuần 08 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 15/02/2016 đến 19/02/2016)
191.  Lịch Công tác tuần 06 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 01/02/2016 đến ngày 05/02/2016)
192.  Lịch công tác tuần 05 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 25/01/2016 đến ngày 29/01/2016
193.  Lịch công tác tuần 04 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 18/01/2016 đến ngày22/01/2016
194.  Lịch công tác tuần 03 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 11/01/2016 đến ngày 15/01/2016
195.  Lịch công tác tuần 02 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 04/01/2016 đến ngày 08/01/2016
196.  Lịch công tác tuần 01 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 28/12/2015 đến ngày 01/01/2016
197.  Lịch công tác tuần 52 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày21/12/2015 đến ngày 25/12/2015
198.  Lịch công tác tuần 51 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 14/12/2015 đến ngày 18/12/2015
199.  Lịch công tác tuần 50 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 07/12/2015 đến ngày 11/12/2015
200.  Lịch công tác tuần 49 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 30/11/2015 đến ngày 04/11/2015
 

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan