Lịch công tác

151.  Lịch Công tác tuần 31 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 25/7/2016 đến 29/7/2016)
152.  Lịch Công tác tuần 30 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 18/7/2016 đến 22/7/2016)
153.  Lịch Công tác tuần 29 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 11/7/2016 đến 15/7/2016)
154.  Lịch Công tác tuần 28 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 04/7/2016 đến 08/7/2016)
155.  Lịch Công tác tuần 27 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 27/6/2016 đến 01/7/2016)
156.  Lịch Công tác tuần 26 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 20/6/2016 đến 24/6/2016)
157.  Lịch Công tác tuần 25 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 13/6/2016 đến 17/6/2016)
158.  Lịch Công tác tuần 24 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 06/6/2016 đến 10/6/2016)
159.  Lịch Công tác tuần 23 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 30/5/2016 đến 03/6/2016)
160.  Lịch Công tác tuần 22 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 23/5/2016 đến 27/5/2016)
161.  Lịch Công tác tuần 21 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 11/5/2016 đến 20/5/2016)
162.  Lịch Công tác tuần 20 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 09/4/2016 đến 13/4/2016)
163.  Lịch Công tác tuần 19 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 02/5/2016 đến 06/5/2016)
164.  Lịch Công tác tuần 18 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 25/4/2016 đến 29/4/2016)
165.  Lịch Công tác tuần 17 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày18/4/2016 đến 22/4/2016)
166.  Lịch Công tác tuần 16 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 11/4/2016 đến 15/4/2016)
167.  Lịch Công tác tuần 15 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 04/4/2016 đến 08/4/2016)
168.  Lịch Công tác tuần 14 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày28/3/2016 đến 01/4/2016)
169.  Lịch Công tác tuần 13 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 21/3/2016 đến 25/3/2016)
170.  Lịch Công tác tuần 12 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 14/3/2016 đến 183/2016)
171.  Lịch Công tác tuần 11 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 07/3/2016 đến 11/3/2016)
172.  Lịch Công tác tuần 10 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 29/02/2016 đến 04/3/2016)
173.  Lịch Công tác tuần 09 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 22/02/2016 đến 26/02/2016)
174.  Lịch Công tác tuần 08 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 15/02/2016 đến 19/02/2016)
175.  Lịch Công tác tuần 06 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 01/02/2016 đến ngày 05/02/2016)
176.  Lịch công tác tuần 05 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 25/01/2016 đến ngày 29/01/2016
177.  Lịch công tác tuần 04 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 18/01/2016 đến ngày22/01/2016
178.  Lịch công tác tuần 03 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 11/01/2016 đến ngày 15/01/2016
179.  Lịch công tác tuần 02 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 04/01/2016 đến ngày 08/01/2016
180.  Lịch công tác tuần 01 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 28/12/2015 đến ngày 01/01/2016
181.  Lịch công tác tuần 52 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày21/12/2015 đến ngày 25/12/2015
182.  Lịch công tác tuần 51 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 14/12/2015 đến ngày 18/12/2015
183.  Lịch công tác tuần 50 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 07/12/2015 đến ngày 11/12/2015
184.  Lịch công tác tuần 49 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 30/11/2015 đến ngày 04/11/2015
185.  Lịch công tác tuần 48 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 23/11/2015 đến ngày 27/11/2015
186.  Lịch công tác tuần 47 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 16/11/2015 đến ngày 20/11/2015
187.  Lịch công tác tuần 46 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 09/11/2015 đến ngày 13/11/2015
188.  Lịch công tác tuần 45 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 02/11/2015 đến ngày 06/11/2015
189.  Lịch công tác tuần 44 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 26/10/2015 đến ngày 30/10/2015
190.  Lịch công tác tuần 43 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 19/10/2015 đến ngày 23/10/2015
191.  Lịch công tác tuần 42 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 12/10/2015 đến ngày 16/10/2015
192.  Lịch công tác tuần 41 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 05/10/2015 đến ngày 09/10/2015
193.  Lịch công tác tuần 40 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 28/9/2015 đến ngày 02/10/2015
194.  Lịch công tác tuần 39 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 21/9/2015 đến ngày 1825/9/2015
195.  Lịch công tác tuần 38 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 14/9/2015 đến ngày 18/9/2015
196.  Lịch công tác tuần 37 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 07/9/2015 đến ngày 11/9/2015
197.  Lịch công tác tuần 36 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 31/8/2015 đến ngày 04/9/2015)
198.  Lịch công tác tuần 35 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 24/8/2015 đến ngày 28/8/2015)
199.  Lịch công tác tuần 34 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 17/8/2015 đến ngày21/8/2015)
200.  Lịch công tác tuần 33 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 10/8/2015 đến ngày14/8/2015)
 

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan