Lịch công tác

101.  Lịch Công tác tuần 28 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 10/7/2017 đến 14/7/2017)
102.  Lịch Công tác tuần 27 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 03/7/2017 đến 07/7/2017)
103.  Lịch Công tác tuần 26 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 26/6/2017 đến 30/6/2017)
104.  Lịch Công tác tuần 25 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 19/6/2017 đến 23/6/2017)
105.  Lịch Công tác tuần 24 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 12/6/2017 đến 16/6/2017)
106.  Lịch Công tác tuần 23 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 05/6/2017 đến 09/6/2017)
107.  Lịch Công tác tuần 22 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 29/5/2017 đến 02/6/2017)
108.  Lịch Công tác tuần 21 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 22/5/2017 đến 26/5/2017)
109.  Lịch Công tác tuần 20 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 15/5/2017 đến 19/5/2017)
110.  Lịch Công tác tuần 19 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 08/5/2017 đến 12/5/2017)
111.  Lịch Công tác tuần 18 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 10/5/2017 đến 05/5/2017)
112.  Lịch Công tác tuần 17 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 24/4/2017 đến 28/4/2017)
113.  Lịch Công tác tuần 16 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 17/4/2017 đến 21/4/2017)
114.  Lịch Công tác tuần 15 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 10/4/2017 đến 14/4/2017)
115.  Lịch Công tác tuần 14 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 03/4/2017 đến 07/4/2017)
116.  Lịch Công tác tuần 13 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 27/3/2017 đến 31/3/2017)
117.  Lịch Công tác tuần 12 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 20/3/2017 đến 24/3/2017)
118.  Lịch Công tác tuần 11 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 13/3/2017 đến 17/3/2017)
119.  Lịch Công tác tuần 10 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 06/3/2017 đến 10/3/2017)
120.  Lịch Công tác tuần 09 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 27/02/2017 đến 03/3/2017)
121.  Lịch Công tác tuần 08 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 20/02/2017 đến 24/02/2017)
122.  Lịch Công tác tuần 07 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 13/02/2017 đến 17/02/2017)
123.  Lịch Công tác tuần 06 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 06/02/2017 đến 10/02/2017)
124.  Lịch Công tác tuần 05 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 30/01/2017 đến 03/02/2017)
125.  Lịch Công tác tuần 04 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 23/01/2017 đến 27/01/2017)
126.  Lịch Công tác tuần 03 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 16/01/2017 đến 20/01/2017)
127.  Lịch Công tác tuần 02 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 09/01/2017 đến 13/01/2017)
128.  Lịch Công tác tuần 01 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 02/01/2017 đến 06/01/2017)
129.  Lịch Công tác tuần 53 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 26/12/2016 đến 30/12/2019
130.  Lịch Công tác tuần 52 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 19/12/2016 đến 23/12/2016)
131.  Lịch Công tác tuần 51 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 12/12/2016 đến 16/12/2016)
132.  Lịch Công tác tuần 50 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 05/12/2016 đến 09/12/2019
133.  Lịch Công tác tuần 49 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 28/11/2016 đến 02/12/2016)
134.  Lịch Công tác tuần 48 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 21/11/2016 đến 04/11/2016)
135.  Lịch Công tác tuần 47 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 14/11/2016 đến 18/11/2016)
136.  Lịch Công tác tuần 46 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 07/11/2016 đến 11/11/2016)
137.  Lịch Công tác tuần 45 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 31/10/2016 đến 04/11/2016)
138.  Lịch Công tác tuần 44 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 24/10/2016 đến 28/10/2016)
139.  Lịch Công tác tuần 43 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 17/10/2016 đến 21/10/2016)
140.  Lịch Công tác tuần 42 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 10/10/2016 đến 14/10/2019
141.  Lịch Công tác tuần 41 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 03/10/2016 đến 07/10/2016)
142.  Lịch Công tác tuần 40 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 26/9/2016 đến 30/9/2016)
143.  Lịch Công tác tuần 39 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 19/9/2016 đến 23/9/2019
144.  Lịch Công tác tuần 38 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 12/9/2016 đến 16/9/2016)
145.  Lịch Công tác tuần 37 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 05/9/2016 đến 09/9/2016)
146.  Lịch Công tác tuần 36 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 29/8/2016 đến 02/9/2016)
147.  Lịch Công tác tuần 35 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 22/8/2016 đến 26/8/2016)
148.  Lịch Công tác tuần 34 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 15/8/2016 đến 19/8/2016)
149.  Lịch Công tác tuần 33 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 08/8/2016 đến 12/8/2016)
150.  Lịch Công tác tuần 32 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 01/8/2016 đến 05/8/2016)
 

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan