Lịch công tác

1.  Lịch Công tác tuần 05 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 27/01/2020 đến 31/01/2020)
2.  Lịch Công tác tuần 04 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 20/01/2020 đến 24/01/2020)
3.  Lịch Công tác tuần 03 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 13/01/2020 đến 18/01/2020))
4.  Lịch Công tác tuần 02 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 06/01/2020 đến 10/01/2020)
5.  Lịch Công tác tuần 01 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 30/12/2019 đến 03/01/2019)
6.  Lịch Công tác tuần 52 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 23/12/2019 đến 27/12/2019)
7.  Lịch Công tác tuần 51 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 16/12/2019 đến 21/12/2019)
8.  Lịch Công tác tuần 50 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 09/12/2019 đến 13/12/2019)
9.  Lịch Công tác tuần 49 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 02/12/2019 đến 06/12/2019)
10.  Lịch Công tác tuần 48 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 25/11/2019 đến 29/11/2019)
11.  Lịch Công tác tuần 47 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 18/11/2019 đến 22/11/2019)
12.  Lịch Công tác tuần 46 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 11/11/2019 đến 15/11/2019)
13.  Lịch Công tác tuần 45 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 04/11/2019 đến 08/11/2019)
14.  Lịch Công tác tuần 44 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 28/10/2019 đến 01/11/2019)
15.  Lịch Công tác tuần 43 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 21/10/2019 đến 25/10/2019)
16.  Lịch Công tác tuần 42 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 14/10/2019 đến 18/10/2019)
17.  Lịch Công tác tuần 41 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 07/10/2019 đến 11/10/2019)
18.  Lịch Công tác tuần 39 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 23/9/2019 đến 27/9/2019)
19.  Lịch Công tác tuần 38 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019)
20.  Lịch Công tác tuần 37 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 09/9/2019 đến 13/9/2019)
21.  Lịch Công tác tuần 36 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 02/9/2019 đến 06/9/2019)
22.  Lịch Công tác tuần 35 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 26/8/2019 đến 30/8/2019)
23.  Lịch Công tác tuần 34 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 19/8/2019 đến 23/8/2019)
24.  Lịch Công tác tuần 33 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 12/8/2019 đến 16/8/2019)
25.  Lịch Công tác tuần 32 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 05/8/2019 đến 09/8/2019)
26.  Lịch Công tác tuần 31 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 29/7/2019 đến 02/8/2019)
27.  Lịch Công tác tuần 30 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 22/7/2019 đến 26/7/2019)
28.  Lịch Công tác tuần 29 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 15/7/2019 đến 19/7/2019)
29.  Lịch Công tác tuần 28 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 08/7/2019 đến 12/7/2019)
30.  Lịch Công tác tuần 27 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 01/7/2019 đến 05/7/2019)
31.  Lịch Công tác tuần 26 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 24/6/2019 đến 28/6/2019)
32.  Lịch Công tác tuần 25 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 17/6/2019 đến 21/6/2019)
33.  Lịch Công tác tuần 24 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 10/6/2019 đến 14/6/2019)
34.  Lịch Công tác tuần 23 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 03/6/2019 đến 07/6/2019)
35.  Lịch Công tác tuần 22 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 27/5/2019 đến 31/5/2019)
36.  Lịch Công tác tuần 21 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 20/5/2019 đến 24/5/2019)
37.  Lịch Công tác tuần 20 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 13/5/2019 đến 17/5/2019)
38.  Lịch Công tác tuần 19 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 06/5/2019 đến 10/5/2019)
39.  Lịch Công tác tuần 18 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 29/4/2019 đến 04/5/2019)
40.  Lịch Công tác tuần 17 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 22/4/2019 đến 26/4/2019)
41.  Lịch Công tác tuần 16 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 15/4/2019 đến 19/4/2019)
42.  Lịch Công tác tuần 15 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 08/4/2019 đến 12/4/2019)
43.  Lịch Công tác tuần 14 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 01/4/2019 đến 05/4/2019)
44.  Lịch Công tác tuần 13 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 25/3/2019 đến 29/3/2019)
45.  Lịch Công tác tuần 12 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 18/3/2019 đến 22/3/2019)
46.  Lịch Công tác tuần 11 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 11/3/2019 đến 15/3/2019)
47.  Lịch Công tác tuần 10 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 04/3/2019 đến 08/3/2019)
48.  Lịch Công tác tuần 09 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 25/02/2019 đến 01/3/2019)
49.  Lịch Công tác tuần 08 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 18/02/2019 đến 22/02/2019)
50.  Lịch Công tác tuần 06 và 07 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 04/02/2019 đến 15/02/2019)
 

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan