Thiết kế phần mềm cài đặt tại trung tâm điều hành để điều khiển giám, sát các nút tín hiệu giao thông hiện chưa được kết nối về trung tâm

Thứ tư, 17 Tháng sáu 2015 11:27 Array In Array

Tên đề tài: Thiết kế phần mềm cài đặt tại trung tâm điều hành để điều khiển giám, sát các nút tín hiệu giao thông hiện chưa được kết nối về trung tâm.


Mã số:


Chủ nhiệm đề tài: Võ Đại Bình


Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.


Thời gia thực hiện: 2014 - 2015


Mục tiêu của đề tài: Xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát các nút Tín hiệu giao thông hiện trạng hoạt động độc lập từ Trung tâm điều hành đáp ứng nhu cầu thực tế, mang tính ứng dụng cao, giá thành đầu tư thấp (nâng cấp cải tạo trên cơ sở tủ điều khiển đèn tín hiệu hiện có), chi phí vận hành bảo dưỡng thấp.


Nội dung nghiên cứu:


   - Nguyên lý và cấu tạo tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông;


   - Thiết kế và sản xuất bo mạch kết nối với tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông;


   -Thiết kế phần mềm điều khiển trên máy tính.


Sản phẩm của đề tài:


   - Bo mạch điều khiển tích hợp với tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông hiện có với số lượng 02 bo cho 02 nút Tín hiệu giao thông;


   - Chương trình điều khiển cài đặt trên máy tính tại trung tâm thực hiện chức năng giám sát điều khiển tối thiểu 02 nút Tín hiệu giao thông.


   File đề cương đề tài


   File báo cáo hoàn thành đề tài


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: