Xây dựng đường ảnh hưởng cầu dầm cong liên tục phục vụ cho việc tra cứu nội lực

Thứ năm, 17 Tháng mười hai 2015 08:49 Array In Array

Tên đề tài: Xây dựng đường ảnh hưởng cầu dầm cong liên tục phục vụ cho việc tra cứu nội lực


Mã số:


Chủ nhiệm đề tài: Vũ Trọng Trung


Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông vận tải


Thời gian thực hiện: 2015


Nội dung nghiên cứu:


   - Xây dựng đường ảnh hưởng với các bán kính cong khác nhau với các sơ đồ dầm cong, tiết diện không đổi, số lượng từ 1 đến 3 nhịp.


   - Khảo sát và đánh giá sự thay đổi nội lực ứng với các bán kính cong khác nhau tương ứng với các sơ đồ dầm cong từ 1 đến 3 nhịp.


Sản phầm của đề tài:


   -File mềm thiết lập đường ảnh hưởng cầu cong;


   -Báo cáo khảo sát nội lực ứng với các dạng bán kính cong.


File thuyết minh đề cương


File báo cáo hoàn thành đề tài


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: