Xây dựng đường ảnh hưởng cầu dầm cong liên tục phục vụ cho việc tra cứu nội lực

Thứ năm, 17 Tháng mười hai 2015 08:49 PDF.  Array In Array  Email

Tên đề tài: Xây dựng đường ảnh hưởng cầu dầm cong liên tục phục vụ cho việc tra cứu nội lực


Mã số:


Chủ nhiệm đề tài: Vũ Trọng Trung


Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông vận tải


Thời gian thực hiện: 2015


Nội dung nghiên cứu:


   - Xây dựng đường ảnh hưởng với các bán kính cong khác nhau với các sơ đồ dầm cong, tiết diện không đổi, số lượng từ 1 đến 3 nhịp.


   - Khảo sát và đánh giá sự thay đổi nội lực ứng với các bán kính cong khác nhau tương ứng với các sơ đồ dầm cong từ 1 đến 3 nhịp.


Sản phầm của đề tài:


   -File mềm thiết lập đường ảnh hưởng cầu cong;


   -Báo cáo khảo sát nội lực ứng với các dạng bán kính cong.


File thuyết minh đề cương


File báo cáo hoàn thành đề tài


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan