Khoa học công nghệ phải đi trước một bước

Thứ năm, 18 Tháng mười 2012 16:39 PDF.  Array In Array  Email

   Sáng 18/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp bàn về Đề án phát triển ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý chất lượng xây dựng, khai thác và bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030. Đề án do Vụ KHCN và Viện KHCN GTVT phối hợp xây dựng.


  
Khoa học công nghệ là khâu đột phá


   Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh: Tại Hội nghị TƯ 6, Ban chấp hành TƯ đã xác định vai trò quan trọng của KHCN, coi phát triển KHCN là khâu đột phá trong phát triển đất nước, đồng thời đặt ra mục tiêu phải đổi mới mạnh mẽ KHCN. Để làm được điều đó, TƯ yêu cầu tất cả các cấp chính quyền phải đổi mới nhận thức về KHCN và coi phát huy KHCN, ứng dụng KHCN là phần không thể thiếu trong quy hoạch, chiến lược phát triển mỗi ngành, mỗi địa phương.


   GTVT là một trong những ngành quan trọng của đất nước. Đặc biệt, trong bối cảnh đầu tư cho ngành giao thông vân tải có hạn thì mỗi đầu tư của chúng ta phải đảm bảo tiến độ, chất lượng, khai thác và bảo trì phải có hiệu quả. Vì thế, chúng ta phải khẳng định đươc vai trò của KHCN trong quản lý, điều hành, đặc biệt là quản lý tiến độ, quản lý chất lượng xây dựng, khai thác và bảo trì các công trình, kết cấu hạ tầng giao thông.


   Đề án được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng hoạt động KHCN, những tồn tại và thách thức, cũng như tiềm lực phát triển KHCN trong lĩnh vực xây dựng, khai thác và bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT. Nội dung của đề án xoay quanh việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý chất lượng xây dựng, khai thác và bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, Đề án định hướng chiến lược và lộ trình đổi mới công nghệ của các đơn vị trong ngành GTVT; Đặt ra lộ trình đổi mới công nghệ, thiết bị của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, khai thác, bảo trì công trình giao thông.


   Cụ thể, đến năm 2020 sẽ đổi mới toàn diện công tác quản lý chất lượng xây dựng, khai thác và bảo trì công trình giao thông; Đưa ứng dụng KHCN tiên tiến, hiện đại và phù hợp vào thực tiễn hoạt động của ngành để nâng cao chất lượng công trình giao thông; Phấn đấu tăng trung bình mỗi năm từ 10% nhân lực phục vụ phát triển KHCN ngành GTVT; Phấn đấu thực hiện lộ trình đổi mới công nghệ, thiết bị của các doanh nghiệp đạt 10-15% /năm giai đoạn 2012 – 2015, giai đoạn 2016-2020 đạt tốc độ 20% /năm; Đến năm 2030, KHCN ngành GTVT sẽ đứng ở top đầu trong khu vực.


  
Hiện trạng KHCN ngành GTVT


   Đánh giá hiện trạng KHCN ngành GTVT hiện nay, Vụ trưởng Vụ KHCN Hoàng Hà cho biết: Tổng kết 5 năm thực hiện đổi mới trong lĩnh vực KHCN giai đoạn 2005 - 2010 cho thấy định hướng chiến lược phát triển KHCN là đúng đắn và góp phần làm tiền đề cho giai đoạn tiếp theo. Các đơn vị trong ngành đã triển khai ứng dụng nhiều thành tựu KHCN vào xây dựng và sản xuất. Nhiều công trình, sản phẩm có quy mô lớn do chính các kỹ sư Việt Nam đảm nhiệm, khẳng định chúng ta đã làm chủ KHCN.

 


Công nghệ cào bóc tái chế mặt đường được thử nghiệm thành công nhiều lần ở Việt Nam nhưng không được các đơn vị thi công sử dụng.
 

   Bên cạnh đó, chúng ta còn liên tục cập nhật, hoàn thiện, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới vào xây dựng hạ tầng giao thông; Các đề tài, nhiệm vụ KHCN đã gắn kết với lao động, sản xuất; Nguồn kinh phí dành cho nghiên cứu KHCN ngày càng đa dạng hơn. Tuy nhiên, thời gian qua tỉ trọng đóng góp của KHCN chưa cao, số đề tài ứng dụng còn nhỏ; Phát triển KHCN chưa đồng đều, năng lực KHCN và trình độ quản lý còn chưa đáp ứng yêu cầu; Ngày càng thiếu các chuyên gia đầu ngành về KHCN, số nhà khoa học, chuyên gia chỉ chiếm tỉ trọng 2,5%.


   Nói về những tồn tại trong lĩnh vực KHCN, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức – Cố vấn cao cấp của Bộ trưởng, cho biết: Chúng ta chưa mạnh rạn nhận khuyết điểm và không dám chỉ ra những tồn tại yếu kém của ứng dụng KHCN trong lĩnh vực GTVT. Nhiều các đề tài khoa học hữu dụng không thể triển khai hoặc chỉ triển khai được 1 lần rồi để đó do thiếu tính đồng bộ trong chỉ đạo nghiên cứu KHCN. Đặc biệt, trong quản lý khai thác đường bộ tồn tại nhiều vấn đề, còn nhiều đơn vị bảo thủ, hiểu một cách máy móc khi áp dụng KHCN vào thi công. Đơn cử như: Nếu ứng dụng dây chuyền tái chế nhựa nóng trong sửa chữa mặt đường có thể giảm 60 -70% giá thành, nhưng hầu hết các doanh nghiệp đều chọn cách vá đường truyền thống, tốn tiền, tốn nhân công để thu lợi cao.


   Ở khía cạnh khác, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng: Đề án cần phân tích chi tiết và cụ thể hơn đối với từng giai đoạn. Giai đoạn đầu, chúng ta phải chú trọng vào ứng dụng và nhân rộng những thành tựu KHCN đã có, ứng dụng chuyển giao thành tựu KHCN tiên tiến trên thế giới rồi mới tiến đến đầu tư nghiên cứu sáng tạo KHCN. Nên chăng trong lĩnh vực tái chế, tái sử dụng nhiên liệu, ngành giao thông hãy đi trước một bước. Có như vậy, Đề án mới tạo được bước đột phá trong hạ tầng giao thông và cụ thể hóa được tinh thần ở Nghị quyết TƯ 6.


  
Bỏ cơ chế cũ giúp KHCN phát triển


   Phát biểu tổng kết cuộc họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng hoan nghênh và đánh giá cao sự chuẩn bị của Vụ KHCN, Viện KHCN GTVT chỉ trong hơn 1 tháng đã đưa ra được bản đề cương chi tiết của đề án. Tuy nhiên, Bộ trưởng yêu cầu: Vụ KHCN, Viện KHCN GTVT cần phải sắp xếp lại bố cục đề án cho hợp lý. Đề án phải thể hiện được ý chí và danh dự của ngành GTVT trong KHCN, tạo bước đột phá trong quản lý chất lượng xây dựng, khai thác và bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng.


   Phạm vi đề án chỉ tập trung vào phát triển ứng dụng KHCN trong quản lý tiến độ, chất lượng xây dựng, khai thác và bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Đề án phải tập trung vào giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao, đi vào ứng dụng, tận dụng cái thế giới đã có và đang làm, khi có điều kiện nghiên cứu cái mới. Cái mới phải là cái trên thế giới chưa có và là độc quyền của chúng ta.


   Từng Thứ trưởng phụ trách phải xác định ứng dụng KHCN là nhiệm vụ của mình, xác định đột phá KHCN trong lĩnh vực của mình là gì, để xây dựng chương trình hành động cụ thể. Trước hết, chúng ta ưu tiên đột phá về hạ tầng đường bộ, ứng dụng công nghệ cào bóc tái chế trong sửa chữa mặt đường, công nghệ khắc phục sụt trượt, sử dụng vật liệu mới... để giảm kinh phí đầu tư.


   Bện cạnh đó, các Vụ, Viện phải tạo đột phá về cơ chế tài chính, cơ chế quản lý, phá bỏ cơ chế “xin cho”... Nhà nước sẽ có chính sách đặc biệt để đãi ngộ nhà khoa học, tài năng trẻ.


   Bộ trưởng nhấn mạnh: Chúng ta phải tuyên chiến với cách làm cũ, suy nghĩ cũ về KHCN, không thể vì một nhóm lợi ích, một vài con người mà không mạnh dạn đưa những thành tựu KHCN vào triển khai.


Theo giaothongvantai.com.vn


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan