Quy chế Cuộc thi “Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin” dành cho cán bộ công chức trẻ thành phố Đà Nẵng năm 2012

Thứ năm, 05 Tháng bảy 2012 07:40 PDF.  Array In Array  Email

   Theo đó, Cuộc thi có tên chính thức là: Cuộc thi “Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin” dành cho cán bộ công chức trẻ thành phố Đà Nẵng năm 2012.
   Chủ đề cuộc thi: "Xây dựng chính quyền điện tử"
   Sản phẩm dự thi dưới dạng:
   1- Xây dựng ý tưởng, trình bày giải pháp.
   2- Xây dựng sản phẩm hoàn chỉnh
   Cuộc thi “Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin” dành cho cán bộ công chức trẻ thành phố Đà Nẵng năm 2012 là một trong những hoạt động nhằm triển khai Chương trình công tác thanh niên năm 2012 của UBND thành phố ban hành theo quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 06/3/2012, tạo điều kiện để công chức trẻ tham gia xây dựng chính quyền điện tử hướng đến năm 2015 thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố có chính quyền điện tử. Đồng thời Cuộc thi cũng là cách thức thực hiện chương trình truyền thông thanh niên tham gia xây dựng chính quyền điện tử.
   Thông qua Cuộc thi, phát động trong toàn công chức, viên chức trẻ thành phố đưa ra những ý tưởng, giải pháp ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử tại đơn vị, qua đó tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ công chức, viên chức toàn thành phố giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau.
   Đối tượng dự thi là Cán bộ công chức, viên chức trẻ ở các sở, ban ngành, UBND quận huyện và các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
   Sản phẩm dự thi được phân thành 2 loại:
   a) Loại 1: Xây dựng ý tưởng, trình bày giải pháp:
   - Là ý tưởng, giải pháp do tác giả hoặc nhóm tác giả trình bày về những giải pháp ứng dụng CNTT trong việc xây dựng chính quyền điện tử tại đơn vị, hoặc rộng hơn là xây dựng chính quyền điện tử cho toàn thành phố;
   - Ý tưởng, giải pháp có thể thuyết trình triển khai qua nhiều giai đoạn (qua nhiều năm) từ phát thảo ý tưởng, xây dựng giải pháp đến thiết kế, triển khai giải pháp thành sản phẩm hoàn chỉnh mang tính khả thi cao.
   b) Loại 2: Xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh:
   - Là sản phẩm hoàn chỉnh ứng dụng CNTT trong xây dựng chính quyền điện tử tại đơn vị hoặc toàn thành phố Đà Nẵng;
   - Sản phẩm có thể được triển khai ở nhiều giai đoạn (qua nhiều năm) mang tính khả thi cao.
   Sản phẩm dự thi phải là các ý tưởng, giải pháp phù hợp với khung kiến trúc tổng thể, phù hợp với xu thế về công nghệ của mô hình chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng đã và đang xây dựng.
   Nội dung Chi tiết Quy chế
                                                                                          Theo tttt.danang.gov.vn


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan