Hội nghị tổng hoạt động sáng kiến và thực hiện đề tài đề tài Khoa học công nghệ ngành Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng năm 2010 - 2011

Thứ sáu, 29 Tháng sáu 2012 16:01 PDF.  Array In Array  Email

   Chiều ngày 29/06/2012, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Sáng kiến và thực hiện đề tài Khoa học công nghệ ngành Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng năm 2010 - 2011.
    Tới dự hội nghị có Đồng chí Huỳnh Ngộ Phó Giám đốc Sở Khoa học công nghệ, Đồng chí Trần Văn Thiết Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật thành phố, đại diện các phòng ban chuyên môn Sở Khoa học Công nghệ và Liên hiệp công đoàn thành phố Đà Nẵng. Về phía Sở Giao thông vận tải có các đồng chí Đặng Việt Dũng Thành ủy viên, Giám đốc sở, đồng chí Nguyễn Xuân Ba Phó Giám đốc sở, đồng chí Nguyễn Lộc Chủ tịch Công đoàn ngành, các đồng chí là Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Đơn vị trong ngành, Các Tác giả các sáng kiến và các Chủ nhiệm các đề tài Khoa học công nghệ năm 2010 và năm 2011.
   Trong 2 năm 2010 - 2011, Cán bộ, Công chức, Người Lao động trong Ngành Giao thông vận tải đã thực hiện 20 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và thực hiện 23 đề tài Khoa học Công Nghệ cấp cơ sở. Các sáng kiến, đề tài đã làm lợi cho Nhà nước hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, Đề tài “Xây dựng phần mềm đăng ký kiểm định qua điện thoại” do Thạc sỹ Nguyễn Hương Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng làm Chủ nhiệm đề tài đã được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo năm 2011. Các sáng kiến “Thiết kế, chế tạo Hệ thống Bàn rung tự hành sản xuất các cấu kiện đúc sẵn” của tác giả Lê Khánh – Giám đốc công ty Quản lý cầu đường từ khi được áp dụng đã tạo ra năng suất và chất lượng hơn hẳn, tính đến thời điểm báo cáo Sáng kiến đã làm lợi cho đơn vị ước tính hơn 150.000.000 đ (Một trăm năm mươi triệu đồng). Sáng kiến “Thiết kế Hệ thống quay cầu sông hàn bằng động cơ Diesell khi mất điện” của tác giả Nguyễn Kim Phúc đội cầu Sông Hàn đã tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng.
   Phát biều với Hội nghị đồng Chí Huỳnh Ngộ Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ đánh giá cao phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học của Cán bộ công nhân viên chức ngành Giao thông vận tải thành phố, đồng chí đề nghị Sở Giao thông vận tải nâng cấp một số đề tại có hàm lượng Khoa học kỹ thuật cao thành đề tài cấp thành phố và cam kết các phòng, ban của Sở Khoa học Công Nghệ sẽ có những biện pháp tích cực hỗ trợ phong trào hoạt động Sáng kiến và thực hiện đề tài KHCN của ngành Giao thông vận tải.
   Phát biểu bế mạc hội nghị Đồng chí Đặng Việt Dũng cho rằng Cán bộ công nhân viên chức trong ngành có những điều kiện rất thuận lợi như được trong ngành Kinh tế Kỹ thuật mũi nhọn, được tham gia những công trình có trình độ thế giới, Đội ngũ Cán bộ Khoa học kỹ thuật của ngành hùng hậu nhiều đơn vị có hơn 50% Cán bộ kỹ thuật có trình độ sau đại học, các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các đơn vị đều nhiệt huyết với phong trào nên có nhiều điều kiện học hỏi cũng như phát huy Sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Đồng chí cũng chỉ rõ các hạn chế của hoạt động Sáng kiến và thực hiện đề tài Khoa học Công nghệ của ngành như số Sáng kiến và Đề tài chưa nhiều, chưa tương xứng với lực lượng cán bộ Khoa học Kỹ thuât, nhiều Cán bộ chưa tích cực tham gia . . . Đồng chí đề nghị Lãnh đạo các đơn vị cần có các biện pháp để tiếp tục đẩy mạnh và phát huy phong trào.
    Hội nghị cũng đã đặt chỉ tiêu năm 2012, Cán bộ, Công nhân, Người lao động trong ngành phấn đấu có 10 -12 sáng kiến được Giám đốc Sở công nhận, thực hiện được 12 -14 đề tài, Khoa học công nghệ cấp cơ sở.
                                                                                                                annc


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan