85% hộp đen được lắp đặt để đối phó

Thứ ba, 12 Tháng sáu 2012 17:23 PDF.  Array In Array  Email

   Theo nhận định của Tổng cục ĐBVN, hiệu quả của việc khai thác thiết bị GSHT tại các đơn vị vận tải còn chưa cao, chỉ có khoảng 15% đơn vị vận tải quan tâm đến khai thác thiết bị phục vụ cho quản lý và đảm bảo ATGT, còn lại là lắp đặt chỉ để được kiểm định và được cấp phù hiệu hoạt động. Bên cạnh đó, chất lượng thiết bị GSHT không được kiểm soát, nhiều thiết bị không đủ các chức năng theo quy định.
   Tổng cục ĐBVN đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam trong công tác kiểm tra định kỳ ATKT và bảo vệ môi trường xe cơ giới cần có nội dung và phương pháp kiểm tra đối với thiết bị GSHT đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn quy định. Các Sở GTVT cần định kỳ kiểm tra việc lưu trữ và khai thác dữ liệu từ thiết bị GSHT tại các đơn vị vận tải để phục vụ công tác quản lý trật tự ATGT. Trong hoạt động của Ban ATGT các tỉnh, thành phố cần có kế hoạch kiểm tra công này ở các đơn vị vận tải.
                                                                                         Theo banduong.vn


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan