Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

Thứ tư, 02 Tháng năm 2012 09:23 Array In Array

    Ngày 25-4, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến ký ban hành quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng, có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 5-5-2012.  

Quy hoạch tổng thế Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

    Theo đó, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có dự án đầu tư vào Khu CNC Đà Nẵng; các tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu - phát triển công nghệ cao và các doanh nghiệp công nghệ cao sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tại Khu CNC Đà Nẵng cụ thể như sau:
   Nhà đầu tư có dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung của Khu CNC Đà Nẵng và xây dựng khu đào tạo, khu nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao, khu ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao sẽ được giao đất không thu tiền sử dụng đất và được miễn 100% tiền thuê đất.
   Nhà đầu tư có dự án sản xuất công nghệ cao, kinh doanh dịch vụ công nghệ cao thuộc danh mục lĩnh vực ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư sẽ được miễn 11 năm tiền thuê đất kể từ khi dự án đi vào hoạt động; và thuộc danh mục lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư sẽ được miễn 3 năm tiền thuê đất kể từ khi dự án đi vào hoạt động.
   Các dự án đầu tư vào khu quản lý dịch vụ (triển lãm, trưng bày, hội nghị) và khu hậu cần (tổ chức dịch vụ giao nhận, vận tải, cho thuê bến bãi, bốc xếp hàng hóa) sẽ được miễn 3 năm tiền thuê đất kể từ khi dự án đi vào hoạt động.
   Nhà đầu tư có dự án xây dựng chung cư/nhà ở cho công nhân, chuyên gia làm việc tại Khu CNC thuê sẽ được miễn 100% tiền thuê đất và tiền sử dụng đất.
   Trường hợp nhà đầu tư thuê lại đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (SDĐ) từ các doanh nghiệp phát triển hạ tầng Khu CNC cũng sẽ được áp dụng chính sách ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo các quy định nêu trên; đồng thời giá nhận chuyển nhượng quyền SDĐ và giá thuê lại đất phải được sự đồng ý của UBND thành phố trên cơ sở đề xuất của Ban quản lý Khu CNC Đà Nẵng.
   Giá cho thuê đất đã có hạ tầng dùng chung đối với các dự án sản xuất tại Khu CNC Đà Nẵng sẽ được áp dụng cụ thể như sau: 8.400 đồng/m2/năm (trả từng năm), 7.350 đồng/m2/năm (trả 10 năm một lần), 5.250 đồng/m2/năm (trả một lần cho toàn bộ thời gian thuê).
   Đối với các dự án kinh doanh dịch vụ, đơn giá thuê đất sẽ là: 10.500 đồng/m2/năm (trả từng năm), 9.450 đồng/m2/năm (trả 10 năm một lần), 7.350 đồng/m2/năm (trả một lần cho toàn bộ thời gian thuê).
Đơn giá cho thuê đất nêu trên sẽ được giữ ổn định trong vòng 5 năm. Sau 5 năm, UBND thành phố có thể điều chỉnh giá cho thuê đất của kỳ ổn định 5 năm tiếp theo cho phù hợp với giá cả thị trường tại thời điểm điều chỉnh.
   Đối với nhà đầu tư trả tiền thuê đất theo phương thức “trả một lần cho toàn bộ thời gian thuê”, giá thuê đất sẽ được giữ ổn định cho đến hết thời hạn đã nộp tiền thuê đất trước đó, kể cả khi Nhà nước có điều chỉnh giá thuê đất.
   Trường hợp nhà đầu tư trả tiền thuê đất theo phương thức “trả 10 năm một lần”, giá thuê đất của mỗi kỳ 10 năm tiếp theo sẽ được áp dụng theo giá cho thuê đất do UBND thành phố quy định tại thời điểm 10 năm tiếp theo đó.
   Nhà đầu tư trả tiền thuê đất theo phương thức “trả từng năm” thì giá thuê đất sẽ được giữ ổn định trong vòng 5 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng thuê đất.
   Đối với một số dự án đặc biệt cần thu hút đầu tư vào Khu CNC Đà Nẵng, giá cho thuê đất sẽ do UBND thành phố quyết định.
                                                                                Theo Báo Đà Nẵng


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: