Nghiên cứu đề xuất định hình hoá kết cấu áo đường mềm (Bê tông nhựa) của khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thứ ba, 20 Tháng mười hai 2011 16:03 PDF.  Array In Array  Email

   Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất định hình hoá kết cấu áo đường mềm (Bê tông nhựa) của khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: Lê Đình Thông
   Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý dự án hạ tầng giao thông đô thị
   Thời gian thực hiện: 9/2011 – 12/2011
   Mục tiêu của đề tài:
   - Kiến nghị đề xuất định hình kết cấu áo đường mềm (Bê tông nhựa) của các khu dân cư mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cụ thể đối với các tuyến đường có bề rộng mặt đường phần xe chạy Bm=5,5m; 7,5m; 10,5m; 15,0m ;
   - Định hình hoá KCAĐ nhằm giảm khối lượng và thời gian tính toán trong khâu thiết kế;
   - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện của dự án và giảm giá thành trong công tác thiết kế.
Nội dung nghiên cứu:
   - Nghiên cứu đề xuất kết cấu áo đường mềm (bê tông nhựa) đối với các loại đường có bề rộng mặt đường phần xe chạy 5,5m; 7,5m; 10,5m; 15,0m ;
   - Tính toán chi phí tiết kiệm được trên 1km đường đối với các mặt cắt ngang đường nêu trên nếu được áp dụng thiết kế định hình ;
   - Tính toán chi phí tiết kiệm được trong đầu tư xây dựng của một khu dân cư cụ thể trên địa bàn thành phố nếu áp dụng định hình kết cấu áo đường.
   File thuyết minh đề cương
   File báo cáo đề tài


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan