Đánh giá sức chịu tải của cọc khoan nhồi qua số liệu nén tĩnh

Thứ ba, 20 Tháng mười hai 2011 15:27 PDF.  Array In Array  Email

   Tên đề tài: Đánh giá sức chịu tải của cọc khoan nhồi qua số liệu nén tĩnh
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: Ngô Đinh Sơn
   Cơ quan chủ trì: Phòng Giám định và Quản lý chất lượng công trình
   Thời gian thực hiện: 6/2011 – 12/2011
   Mục tiêu của đề tài:
   - Xác định sức chịu tải của cọc khoan nhồi thông qua thí nghiệm nén tĩnh theo tiêu chuẩn TCXD 269:2002: Thí nghiệm sức chịu tải của cọc bằng phương pháp nén tĩnh dọc trục;
    - So sánh sức chịu tải thực tế của cọc khoan nhồi với các kết quả tính toán theo quy trình;
   - Nghiên cứu, xem xét các hệ số điều chỉnh cho phù hợp trong điều kiện đất nền ở địa bàn thành phố Đà Nẵng khi sử dụng các quy trình từ nước ngoài.
   Nội dung nghiên cứu:
   Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai và hoàn chỉnh các kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc khoan nhồi đảm bảo chất lượng và tiến độ gồm các nội dung:
  1. Hoàn thiện, báo cáo kết quả nén tĩnh cọc khoan nhồi của Cầu Rồng; Cầu Nguyễn Văn Trỗi-Trần Thị Lý và cầu Nguyễn Tri Phương;
  2. Kiểm tra, tính toán khả năng chịu tải của cọc theo lý thuyết bằng các tiêu chuẩn áp dụng khác nhau theo điều kiện đất nền thực tế của Cầu Rồng, Cầu Nguyễn Văn Trỗi-Trần Thị Lý, cầu Nguyễn Tri Phương. So sánh kết quả tính toán và Hồ sơ TKKT;
  3. Kiểm tra sức chịu tải thực tế của cọc khoan nhồi, đánh giá với các kết quả tính toán lý thuyết;
  4. Nghiên cứu đưa ra các hệ số điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện đất nền thực tế tại địa bàn thành phố Đà Nẵng.
  File thuyết minh đề cương
  File báo cáo đề tài
CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan