Nghiên cứu sử dụng bê tông cường độ cao trong xây dựng kết cấu mương dọc, hố ga trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chủ nhật, 18 Tháng mười hai 2011 16:25 PDF.  Array In Array  Email

   Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng bê tông cường độ cao trong xây dựng kết cấu mương dọc, hố ga trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: Th.S Bùi Hồng Trung
   Cơ quan chủ trì: Phòng Giám định và QLCL công trình
   Thời gian thực hiện: 07/2011 – 12/2011
   Mục tiêu của đề tài:
   Nghiên cứu sử dụng bê tông cường độ cao trong kết cấu mương dọc, hố ga lắp ghép giảm kích thước cấu kiện, tăng không gian sử dụng, giảm khối lượng bê tông sử dụng, dễ dàng cẩu lắp và vận chuyển, rút ngắn được thời gian thi công đồng thời tăng cường quản lý chất lượng.
   Nội dung nghiên cứu:
   - Nghiên cứu, đánh giá rút ra nhận xét về ưu điểm, nhược điểm của kết cấu bê tông thường hiện tại;
   - Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực nghiệm đưa các phương án kết cấu mới nhằm khắc phục được các tồn tại mà vẫn đảm bảo được các yêu cầu của kết cấu hiện tại;
   - Tính toán, so sánh, kiểm tra, đánh giá các chi tiêu ( kinh tế, chất lượng, điều kiện thi công,...) của các phương án kết cấu mới với kết cấu hiện tại nhằm tìm ra phương án tối ưu nhất;
   - Ứng dụng vào thực tế một số công trình thí điểm đang triển khai;
   - Rút ra nhận xét, kết luận và đề xuất.
   File thuyết minh đề cương
   File báo cáo đề tài


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan