Xây dựng chương trình quản lý hồ sơ, cấp phát ấn chỉ kiểm định xe máy chuyên dùng và thiết bị nâng

Thứ bảy, 17 Tháng mười hai 2011 15:57 PDF.  Array In Array  Email

   Tên đề tài: Xây dựng chương trình quản lý hồ sơ, cấp phát ấn chỉ kiểm định xe máy chuyên dùng và thiết bị nâng
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: Lê Văn Bửu
   Cơ quan chủ trì: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng
   Thời gian thực hiện: 05/2011 – 10/2011
   Mục tiêu của đề tài: Chương trình quản lý, cơ sở dữ liệu, quy trình tiếp nhận, kiểm tra và cấp phát ấn chỉ kiểm định xe máy chuyên dùng và thiết bị thi công.
   Nội dung nghiên cứu:
    - Đánh giá công tác quản lý hồ sơ, cấp phát ấn chỉ hiện tại;
    - Xây dựng cơ sở dữ liệu;
    - Xây dựng phần mềm quản lý;
   - Các tiện ích thống kê, báo cáo;
    - Xây dựng quy trình xử lý hồ sơ phù hợp với đề tài Sản phẩm của đề tài.
   File thuyết minh đề cương
   File báo cáo đề tài


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan