Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý điều hành các công trình trọng điểm đúng tiến độ

Thứ ba, 13 Tháng mười hai 2011 07:42 Array In Array

   Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý điều hành các công trình trọng điểm đúng tiến độ
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: Th.S Lê Văn Trung
   Cơ quan chủ trì: Ban quản lý dự án ĐTXD công trình Giao thông công chính
   Thời gian thực hiện: 07/2011 – 10/2011
   Mục tiêu của đề tài:
   - Phân tích đánh giá thực trạng việc triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua;
   - Nghiên cứu đưa ra một số nhóm giải pháp để nâng cao công tác quản lý điều hành các công trình trọng điểm trong thời gian đến;
   Nội dung nghiên cứu:
   - Phân tích đánh giá thực trạng việc triển khai các công trình trọng điểm trong thời gian qua;
   - Một số kết quả đạt được trong công tác quản lý điều hành các công trình trọng điểm;
   - Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân;
   - Kiến nghị Một số giải pháp trong công tác quản lý điều hành các công trình trọng điểm trong thời gian đến;
   File thuyết minh đề cương
   File báo cáo đề tài


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: