Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý điều hành các công trình trọng điểm đúng tiến độ

Thứ ba, 13 Tháng mười hai 2011 07:42 PDF.  Array In Array  Email

   Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý điều hành các công trình trọng điểm đúng tiến độ
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: Th.S Lê Văn Trung
   Cơ quan chủ trì: Ban quản lý dự án ĐTXD công trình Giao thông công chính
   Thời gian thực hiện: 07/2011 – 10/2011
   Mục tiêu của đề tài:
   - Phân tích đánh giá thực trạng việc triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua;
   - Nghiên cứu đưa ra một số nhóm giải pháp để nâng cao công tác quản lý điều hành các công trình trọng điểm trong thời gian đến;
   Nội dung nghiên cứu:
   - Phân tích đánh giá thực trạng việc triển khai các công trình trọng điểm trong thời gian qua;
   - Một số kết quả đạt được trong công tác quản lý điều hành các công trình trọng điểm;
   - Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân;
   - Kiến nghị Một số giải pháp trong công tác quản lý điều hành các công trình trọng điểm trong thời gian đến;
   File thuyết minh đề cương
   File báo cáo đề tài


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan