Hoàn thiện nội dung giới thiệu chung về thành phố Đà Nẵng và Sở Giao thông vận tải bằng tiếng Anh phục vụ công việc tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Sở

Thứ ba, 06 Tháng mười hai 2011 14:14 PDF.  Array In Array  Email

   Tên đề tài: Hoàn thiện nội dung giới thiệu chung về thành phố Đà Nẵng và Sở Giao thông vận tải bằng tiếng Anh phục vụ công việc tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Sở
Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: Th.S Đồng Thị thu Trang
   Cơ quan chủ trì: Phòng Kế hoạch – Đầu tư
   Thời gian thực hiện: 9/2011 – 11/2011
   Mục tiêu của đề tài:
   Xây dựng slide bằng tiếng Anh, nhằm giới thiệu khái quát về thành phố Đà Nẵng và Sở GTVT Đà Nẵng cho các tổ chức, đơn vị quốc tế đến làm việc, tìm hiểu về Sở.
   Nội dung nghiên cứu:
    Xây dựng nội dung giới thiệu tổng quan thành phố Đà Nẵng và Sở Giao thông vận tải, cũng như tình hình và định hướng phát triển cơ sở hạ tầng giao thông của thành phố.
  File thuyết minh đề cương
  File báo cáo đề tài


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan