Xây dựng một số mô hình mẫu đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công trên đường bộ đang khai thác

Thứ hai, 05 Tháng mười hai 2011 17:24 PDF.  Array In Array  Email

   Tên đề tài: Xây dựng một số mô hình mẫu đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công trên đường bộ đang khai thác
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: Võ Hồng Hải
   Cơ quan chủ trì: Phòng Quản lý Giao thông Đô thị
   Thời gian thực hiện: 9/2011 – 11/2011
   Mục tiêu của đề tài:
   - Mô hình hóa công tác tổ chức giao thông trong quá trình thi công một số công trình thường gặp trên đường bộ đang khai thác (như: lắp đặt cống bể cáp quang, cáp điện, di dời trụ, thi công đấu nối đường, đấu nối thoát nước, sửa chữa nâng cấp đường bộ ...), tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham khảo, áp dụng khi lập thủ tục cấp giấy phép tại Sở Giao thông vận tải, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính công của Sở Giao thông vận tải.
    - Góp phần đảm bảo trật tự, an toàn, giao thông thông suốt, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trong quá trình thi công trên đường bộ đang khai thác.
    Nội dung nghiên cứu:
    - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công trên đường bộ đang khai thác trong thời gian qua;
   - Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân;
   - Xây dựng mô hình mẫu công tác đảm bảo an toàn giao thông cho một số công trình thi công trên đường bộ có tính thường xuyên, lặp lại (như: lắp đặt cống bể cáp quang, cáp điện, di dời trụ, thi công đấu nối đường, đấu nối thoát nước, sửa chữa nâng cấp đường bộ ...) và đề xuất áp dụng vào thực tế.
   File thuyết minh đề cương
   File báo cáo đề tài
CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan