Khoa học công nghệ

Nghiên cứu một số vấn đề tồn tại trong thi công cọc khoan nhồi dự án cầu Rồng và kiến nghị

Thứ ba, 20 Tháng mười hai 2011 16:26 PDF.  Array In Array  Email
   Tên đề tài: Nghiên cứu một số vấn đề tồn tại trong thi công cọc khoan nhồi dự án cầu Rồng và kiến nghị
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hà Nam
   Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý dự án cầu Rồng
   Thời gian thực hiện: 6/2011 – 10/2011
   Mục tiêu của đề tài:
   - Dựa các kinh nghiệm và kết quả theo dõi từ thực tế thi công nghiệm thu CKN đường kính 2000mm, kết...
Chi tiết
 

Nghiên cứu đề xuất định hình hoá kết cấu áo đường mềm (Bê tông nhựa) của khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thứ ba, 20 Tháng mười hai 2011 16:03 PDF.  Array In Array  Email
   Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất định hình hoá kết cấu áo đường mềm (Bê tông nhựa) của khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: Lê Đình Thông
   Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý dự án hạ tầng giao thông đô thị
   Thời gian thực hiện: 9/2011 – 12/2011
   Mục tiêu của đề tài:
   - Kiến nghị đề xuất...
Chi tiết
 

Đánh giá sức chịu tải của cọc khoan nhồi qua số liệu nén tĩnh

Thứ ba, 20 Tháng mười hai 2011 15:27 PDF.  Array In Array  Email
   Tên đề tài: Đánh giá sức chịu tải của cọc khoan nhồi qua số liệu nén tĩnh
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: Ngô Đinh Sơn
   Cơ quan chủ trì: Phòng Giám định và Quản lý chất lượng công trình
   Thời gian thực hiện: 6/2011 – 12/2011
   Mục tiêu của đề tài:
   - Xác định sức chịu tải của cọc khoan nhồi thông qua thí nghiệm nén tĩnh theo tiêu chuẩn TCXD 269:2002: Thí...
Chi tiết
 

Xây dựng yêu cầu kỹ thuật lưới chắn rác thu nước mặt đường các tuyến đường thành phố Đà Nẵng

Thứ ba, 20 Tháng mười hai 2011 14:33 PDF.  Array In Array  Email
   Tên đề tài: Xây dựng yêu cầu kỹ thuật lưới chắn rác thu nước mặt đường các tuyến đường thành phố Đà Nẵng
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: Trần Viết Hùng
   Cơ quan chủ trì: Phòng Giám định và Quản lý chất lượng công trình
   Thời gian thực hiện: 6/2011 – 12/2011
   Mục tiêu của đề tài:
   Loại lưới chắn rác trong phạm vi nghiên cứu nhằm...
Chi tiết
 

Nghiên cứu sử dụng cọc ván BTCT cho công trình ven sông, biển trong địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thứ ba, 20 Tháng mười hai 2011 14:32 PDF.  Array In Array  Email
   Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng cọc ván BTCT cho công trình ven sông, biển trong địa bàn TP Đà Nẵng
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: Th.S Đinh Văn Tình
   Cơ quan chủ trì: Phòng Giám định và quản lý chất lượng công trình
   Thời gian thực hiện: 6/2011 – 12/2011
   Mục tiêu của đề tài:
   - Thay thế kè chắn kiểu cũ (cọc BTCT và bản chắn) dễ gây xói lở.
  ...
Chi tiết
 

Nghiên cứu sử dụng bê tông cường độ cao trong xây dựng kết cấu mương dọc, hố ga trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chủ nhật, 18 Tháng mười hai 2011 16:25 PDF.  Array In Array  Email
   Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng bê tông cường độ cao trong xây dựng kết cấu mương dọc, hố ga trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: Th.S Bùi Hồng Trung
   Cơ quan chủ trì: Phòng Giám định và QLCL công trình
   Thời gian thực hiện: 07/2011 – 12/2011
   Mục tiêu của đề tài:
   Nghiên cứu sử dụng bê tông cường độ cao trong kết cấu...
Chi tiết
 

Xây dựng chương trình quản lý hồ sơ, cấp phát ấn chỉ kiểm định xe máy chuyên dùng và thiết bị nâng

Thứ bảy, 17 Tháng mười hai 2011 15:57 PDF.  Array In Array  Email
   Tên đề tài: Xây dựng chương trình quản lý hồ sơ, cấp phát ấn chỉ kiểm định xe máy chuyên dùng và thiết bị nâng
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: Lê Văn Bửu
   Cơ quan chủ trì: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng
   Thời gian thực hiện: 05/2011 – 10/2011
   Mục tiêu của đề tài: Chương trình quản lý, cơ sở dữ liệu, quy trình tiếp nhận, kiểm tra và cấp phát...
Chi tiết
 

Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý điều hành các công trình trọng điểm đúng tiến độ

Thứ ba, 13 Tháng mười hai 2011 07:42 PDF.  Array In Array  Email
   Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý điều hành các công trình trọng điểm đúng tiến độ
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: Th.S Lê Văn Trung
   Cơ quan chủ trì: Ban quản lý dự án ĐTXD công trình Giao thông công chính
   Thời gian thực hiện: 07/2011 – 10/2011
   Mục tiêu của đề tài:
   - Phân tích đánh giá thực trạng việc triển khai các công trình trọng...
Chi tiết
 

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan