Thông tin hoạt động đăng kiểm từ ngày 18/11/2019 đến ngày 23/11/2019

Thứ tư, 27 Tháng mười một 2019 09:07 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện Thông báo số 2852/TB-SGTVT ngày 01/7/2019 của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng báo cáo kết quả tình hình công việc từ ngày 18/11/2019 đến ngày 23/11/2019 như sau:


   1. Tổng số lượt phương tiện đến kiểm định: 1783 lượt (trong đó 1553 lượt đạt tiêu chuẩn, 230 lượt không đạt tiêu chuẩn)


   2. Tổng số lượt phương tiện đến nộp thu phí sử dụng Đường bộ: 1510 lượt.


   3. Công tác đăng ký phương tiện thủy nội địa: 02 phương tiện.


   4. Công tác đăng kiểm phương tiện Thủy nội địa: 01 phương tiện.


TTĐK


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan