Hội nghị công chức, người lao động cơ quan Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

Thứ năm, 01 Tháng hai 2018 09:38 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 27/01/2018, Cơ quan Sở GTVT tổ chức Hội nghị CC-NLĐ năm 2018, nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đề ra năm 2017, xây dựng, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2019.


   Cơ quan Sở Giao thông Vận tải là đơn vị tham mưu, giúp lãnh đạo Sở GTVT thực hiện công tác quản lý nhà nước về: đường bộ, đường thủy nội địa, vận tải, an toàn giao thông và quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông thành phố.


   Trong điều kiện thuận lợi được lãnh đạo thành phố, các cấp, ngành quan tâm về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải hành khách công cộng và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CC-NLĐ, hoạt động của Cơ quan Sở đã giúp Ban lãnh đạo Sở triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện và chỉ đạo điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động của ngành. Đến nay, toàn bộ Chương trình công tác năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch, dự toán thu chi Ngân sách nhà nước, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Cơ quan Sở đã hoàn thành.

 

HNCBCC 2017SGTVT 1
Đ/c Bùi Thanh Thuận – Phó Giám đốc Sở trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.


   Năm 2017, Tập thể CC-NLĐ Cơ quan Sở đã bám sát chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, tham mưu Ban Lãnh đạo Sở, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức quản lý điều hành, chỉ đạo kịp thời, cụ thể nhằm triển khai hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan Sở; kịp thời tham mưu, đề xuất Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc về giao thông vận tải trên địa bàn thành phố; đã tổ chức thực hiện có kết quả các nhiệm vụ được giao; các lĩnh vực hoạt động của ngành ổn định, có chiều hướng tiến bộ; công tác quản lý hành chính nhà nước chuyên ngành có chuyển biến rõ nét, nhất là trong quản lý đầu tư xây dựng, vận tải hành khách công cộng, bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn thành phố.


   Đã chủ động tham mưu xây dựng, trình phê duyệt và triển khai thực hiện các quy hoạch chuyên ngành, đề án, giải pháp phát triển giao thông vận tải thành phố theo hướng bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, dự toán thu ngân sách đều đạt và vượt kế hoạch, dự toán được giao. Tiến độ triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm đúng yêu cầu của UBND thành phố. Công tác tổ chức và quản lý vận tải chuyển biến tích cực trong việc phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, kiểm soát tải trọng xe, phân luồng và quy định thời gian hoạt động của các xe ben, thanh tra, kiểm tra xử lý tình trạng "xe dù, bến cóc". Tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các công trình, dự án trọng điểm của thành phố. Tham mưu công tác quản lý, bảo trì có hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông. Triển khai đồng bộ các giải pháp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí. Công tác cải cách hành chính, tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, góp ý, kiến nghị của cử tri, công dân, doanh nghiệp trên lĩnh vực giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của tổ chức và công dân đến làm việc với Sở. Kết quả hoạt động của Cơ quan Sở GTVT trong năm qua tiếp tục góp phần vào thành tích chung của toàn ngành và đóng góp vào sự phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của Thành phố.

 

HNCBCC 2017SGTVT 1
Đ/c Lê Văn Trung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


   Các tập thể, cá nhân trong năm 2017 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao được Giám đốc Sở ghi nhận và tặng nhiều Giấy khen cho nhiều tập thể và các cá nhân Cơ quan Sở.

 

HNCBCC 2017SGTVT 1
Đ/c Lê Văn Trung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tặng giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.


   Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018:


   Toàn thể CC-NLĐ Cơ quan Sở GTVT đoàn kết, thống nhất, phát huy hết năng lực, tư duy và thời gian để tham mưu Ban Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và chủ động tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, dự toán thu chi ngân sách và 03 nhiệm vụ trọng tâm thành phố giao cho ngành năm 2018; phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông ở cả 03 tiêu chí so năm 2017 (về số vụ, số người chết và số người bị thương). Tham mưu tổ chức, triển khai có hiệu quả các hoạt động của ngành, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chuyên ngành giao thông vận tải trên địa bàn thành phố.


   - Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, đề án phát triển giao thông vận tải và tiếp tục cụ thể hóa chiến lược phát triển đô thị theo hướng xây dựng một đô thị thông minh và bền vững về môi trường.


   - Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phát triển hợp lý các loại hình vận tải, mở rộng liên kết các phương thức vận tải, tăng cường quản lý hoạt động vận tải.


   - Tham mưu đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và có trọng điểm, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Thành ủy về Chủ đề năm 2018 là "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư" nhằm phát huy thành công của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 và thành công từ diễn đàn đầu tư 2017.


   - Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông hiện có.


   - Tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo triển khai có hiệu quả Đề án chương trình “Thành phố 4 an”. Tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông, văn minh đô thị và tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự ATGT, hạn chế tình trạng ùn tắc và phấn đấu giảm dần tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí.


   - Tiếp tục cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chuyên ngành đi đôi với xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, năng động; tăng cường trật tự kỷ cương trong quản lý hành chính.


   - Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái; Tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; trọng tâm là:


   Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, toàn thể Đảng viên, CC-NLĐ Cơ quan Sở luôn tu dưỡng, rèn luyện và ngăn chặn, đẩy lùi 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức-lối sống, và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ;


   Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 10 và 11-KH/TU ngày 17-8-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


   Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.


   - Hưởng ứng và tổ chức các phong trào thi đua và các hoạt động phong trào khác trong năm 2018; Thực hiện tốt cam kết thi đua đã ký kết với Lãnh đạo Sở ngay từ đầu năm, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch được giao.


VĂN PHÒNG SỞ


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan