Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng

Thứ tư, 24 Tháng giêng 2018 14:20 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 23/01, Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng – thuộc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2018. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Bùi Thanh Thuận – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, đồng chí Phan Thị Hà – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải, các đồng chí đại diện các ban phòng thuộc Sở.

 

HoiNghiCBCC VC TTDHDTHGT 1
HoiNghiCBCC VC TTDHDTHGT 1
 Ảnh hội nghị


   Với chức năng quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn tín hiệu giao thông; quản lý, điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng; tổ chức hoạt động dịch vụ trong các lĩnh vực liên quan đến hệ thống đèn tín hiệu giao thông và vận tải hành khách công cộng, trong năm 2017, Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Với đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có trình độ và năng lực cao, những chỉ tiêu, kế hoạch được Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017 đề ra về cơ bản đều hoàn thành.


   Tại Hội nghị, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị đã được nghe báo cáo kết quả tài chính năm 2017, báo cáo công tác của Ban thanh tra nhân dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Công đoàn công ty cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước, kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2018.


Phan Thị Hà - Công Đoàn Ngành


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan