Công nhân, viên chức, lao động ngành Giao thông vận tải quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước

Thứ năm, 11 Tháng giêng 2018 07:40 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 5/1, Sở Giao thông vận tải và Công đoàn ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng tổ chức ký kết quy chế phối hợp năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đăng Huy – Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng đã thay mặt hội đồng thi đua khen thưởng ngành phát động thi đua yêu nước năm 2018.

 

ký quy chế phối hợp
Đồng chí Lê Văn Trung – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT và đồng chí Nguyễn Đăng Huy – Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT ký kết quy chế phối hợp năm 2018.


   “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, lời dạy vàng ngọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào thi đua ái quốc, cho đến tận bây giờ, vẫn còn nguyên giá trị. Noi gương Bác, cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng những năm qua đã không ngừng nỗ lực, thi đua trong lao động, sản xuất, đưa phong trào thi đua trong toàn ngành không ngừng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.


   Thông qua phong trào thi đua yêu nước, đã phát huy được nội lực của ngành và tạo động lực thi đua sôi nổi, tích cực trong từng cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Đặc biệt, trong năm 2017, với nhiều khó khăn, thách thức, là năm thành phố triển khai thực hiện cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý theo Nghị định của Chính phủ và tiếp tục hiện 3 đột phá về phát triển kinh tế xã hội, triển khai chương trình “Thành phố 4 an”, đăng cai tổ chức Tuần lễ cấp cao Apec 2017. Tuy vậy, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, lao động toàn ngành đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, công trình trọng điểm của ngành và thành phố. Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt được Hội đồng thi đua khen thưởng ngành đánh giá cao và đã đề nghị các cấp các ngành tặng Cờ và Bằng khen.


   Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, tạo thế và lực mới cho sự phát triển, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong năm 2018, công nhân, viên chức, lao động ngành Giao thông vận tải tập trung vào 7 nội dung thi đua. Đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; gắn với việc thực hiện Phong trào Dân vận khéo. Song song với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ CBCCVC đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới theo tinh thần nội dung “5 xây và 3 chống”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị, Quyết định số 2526-QĐ/TU ngày 30/11/2016 của Thành ủy Đà Nẵng về Đề án Thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.


   Thứ 2 là tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở nhằm đạt hiệu quả cao nhất, bên cạnh đó cần chú trọng việc triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng chống tham nhũng.


Thứ ba là phát huy tinh thần dân chủ cơ sở, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất và hoàn thành tốt việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động tại cơ quan, đơn vị theo đúng quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Đảm bảo có 100% đơn vị thuộc khối hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và 75% đơn vị ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động.


   Thứ tư, thi đua thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ, quản lý điều hành, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, tập trung nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính theo mô hình “Một cửa”; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chuyên ngành đi đôi với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, năng động; nâng cao hiệu quả công tác của các đơn vị, cá nhân, tăng cường trật tự kỷ cương trong quản lý hành chính.


   Thứ năm, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lao động ra sức thi đua học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật, tay nghề…đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của ngành. Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, thái độ phục vụ tận tụy, gương mẫu và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Phấn đấu trên 80% cán bộ, công chức, viên chức, lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến và trên 80% tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong toàn ngành.


   Thứ sáu, thi đua thực hiện có hiệu quả Đề án chương trình “Thành phố 4 an”, kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” của UBND thành phố. Tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông, văn minh đô thị và tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc và giảm dần tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức, lao động chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ và các quy định của Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuyệt đối không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.


   Thứ bảy, tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong ngành tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong cơ quan nhằm rèn luyện sức khỏe, góp phần nâng cao thể chất, tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết trong cơ quan góp phần động viên mọi người hăng hái thi đua lập nhiều thành tích trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.


   Phong trào thi đua trong năm 2018 được tổ chức thành 03 đợt. Đợt 1 từ tháng 01/2018 đến 30/4/2018. Đợt 2 từ 01/5/2018 đến 30/9/2018. Đợt 3 từ 01/10/2018 đến 31/12/2018.


   Trên tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, Lãnh đạo Sở và Công đoàn ngành đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong toàn ngành hưởng ứng tích cực phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và thành phố. Tin chắc, với sự quyết tâm cao, năm 2018, toàn ngành sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong năm, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.


Công Đoàn Ngành


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan