Tập huấn Luật BHXH & Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT

Thứ năm, 24 Tháng tám 2017 09:40 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 22/8, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị tập huấn Luật Bảo hiểm xã hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế cho hơn 50 cán bộ Công đoàn ở các CĐCS trực thuộc.

 

CDNTapHuan LuatBhyt
Ảnh hội nghị


   Theo đó, người nghe được báo cáo viên thông tin các nội dung về những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế như: các chế độ về Bảo hiểm xã hội, sự bình đẳng trong tham gia và thụ hưởng Bảo hiểm xã hội của người lao động ở các thành phần kinh tế; cơ hội về hưu cho những người tham gia Bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm; bắt buộc tham gia Bảo hiểm y tế theo 5 nhóm đối tượng, khuyến khích tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, mở rộng quyền lợi, nâng mức hưởng BHYT, bổ sung trách nhiệm của các bên liên quan…


CĐN


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.5.3.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan