Triển khai thực hiện Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thứ ba, 12 Tháng mười một 2019 16:43 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 01/11/2019 Bộ Giao thông Vận tải đã có Công văn số 10402/BGTVT-CQLXD về việc triển khai thực hiện Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phổ biến và thực hiện Nghị định nêu trên đối với các dự án do Bộ GTVT quản lý; trong đó lưu ý một số nội dung sau:


   1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng, dự toán gói thầu đối với trường hợp thực hiện theo hình thức EPC, EC, EP theo quy định tại các Điều 8, 9, 10.


   2. Các quy định liên quan đến giá gói thầu xây dựng được hướng dẫn thực hiện tại Điều 12.


   3. Việc quản lý định mức xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 15.


   4. Việc quản lý cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 20.


   5. Quy định chuyển tiếp được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 36.


   Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan đơn vị báo cáo về Bộ Giao thông Vận tải để tổng hợp ý kiến gửi Bộ Xây dựng xem xét, hướng dẫn.


P. QLCL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan