Sửa chữa, bảo trì 02 làn biên cầu chính mặt cầu Thuận Phước

Thứ tư, 25 Tháng chín 2019 10:52 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện Công văn số 2466/UBND-SGTVT ngày 18/4/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc sửa chữa, bảo trì 02 làn biên cầu chính mặt cầu Thuận Phước, đến nay Ban QLDA Xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông đã hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định và kính thông báo kế hoạch triển khai thi công công trình như sau:


  - Tên công trình: Sửa chữa, bảo trì 02 làn biên cầu chính mặt cầu Thuận Phước.


   - Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng.


   - Điều hành dự án: Ban QLDA Xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông.


   - Thời gian khởi công (dự kiến) : Ngày 25/9/2019.


   - Thời gian hoàn thành (dự kiến): Ngày 31/10/2019.


   Lưu ý: Trong quá trình thi công, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường qua cầu Thuận Phước theo quy định.


   Ban QLDA xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông kính thông báo chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan và người dân được biết.


BBT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan