Triển khai kiểm định cầu Phò Nam

Thứ hai, 10 Tháng giêng 2011 09:22 PDF.  Array In Array  Email

Ngày 08/01/2010, Ban QLDA Giao thông nông thôn phối hợp với đơn vị Tư vấn thiết kế đã tiến hành kiểm định cầu Phò Nam theo các nội dung đã được Sở GTVT phê duyệt tại Quyết định số 1087/QĐ-SGTVT ngày 30/12/2010.

Mục tiêu công tác kiểm định nhằm thu thập các số liệu chịu lực của công trình, từ đó đề ra các giải pháp sửa chữa cầu Phò Nam theo các phương án giữ nguyên hoặc nâng tải trọng khai thác (nếu có thể) đảm bảo các yêu cầu về khả năng chịu lực, lưu thông thông suốt và an toàn.
Các nội dung kiểm định bao gồm: Thu thập, tài liệu số liệu; Khảo sát cầu; tính toán lý thuyết và tổ chức thử tải (bao gồm tính toán, xử lý kết quả kiểm định).
Dự kiến công tác kiểm định sẽ triển khai trong vòng 03 ngày từ 08 – 10/01/2010.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan