Tổ chức giao thông một chiều đường Âu Dương Lân - đoạn từ Nguyễn Hồng Ánh đến Trần Tử Bình

Thứ năm, 03 Tháng mười 2019 10:23 PDF.  Array In Array  Email

   Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương và đường Âu Dương Lân. Ngày 16/9/2019 UBND thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương thống nhất cho phép tổ chức giao thông một chiều trên tuyến đường Âu Dương Lân - đoạn từ Nguyễn Hồng Ánh đến Trần Tử Bình.

 

GiaoThongMotChieuAuDuongLan


   Ban QLDA xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông đã phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thành công tác lắp đặt các biển báo, kẻ vạch sơn tổ chức giao thông 01 chiều trên tuyến đường Âu Dương Lân - đoạn từ Nguyễn Hồng Ánh đến Trần Tử Bình trước ngày 30/9/2019.


Ban QLDA xây dựng và bảo trì HTGT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan