Ban hành Nghị định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt

Thứ tư, 02 Tháng năm 2018 13:42 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 16/04/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định56/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.


   Theo đó:


   1. Chiều rộng hành lang ATGT đường sắt được tính từ mép ngoài phạm vi bảo vệ đường sắt trở ra mỗi bên, và được xác định như sau:


   - Đường sắt tốc độ cao: trong khu vực đô thị là 05 mét, ngoài khu vực đô thị là 15 mét;


   - Đường sắt đô thị đi trên mặt đất, đường sắt còn lại là 03 mét.


   2. Chiều cao hành lang ATGT đường sắt được tính từ mặt đất trở lên theo phương thẳng đứng đến giới hạn phạm vi bảo vệ trên không của đường sắt.


   Xem chi tiết sơ đồ xác định phạm vi bảo vệ, hành lang ATGT đường sắt tại khoản 1 của Phụ lục II Nghị định 56/2018/NĐ-CP (đính kèm).


   PHỤ LỤC II

   CHI TIẾT XÁC ĐỊNH PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT

   (Kèm theo Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ)


   1. Phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn giao thông đường sắt


   a) Đối với nền đường không đào, không đắp:

NghiDinhMoiVeBaoVeKetCauHaTangDuongSat 1


   b) Đối với nền đường đào, nền đường đắp:

NghiDinhMoiVeBaoVeKetCauHaTangDuongSat 1


   2. Phạm vi bảo vệ cầu đường sắt

NghiDinhMoiVeBaoVeKetCauHaTangDuongSat 1


   3. Phạm vi bảo vệ công trình hầm đường sắt trong khu vực đô thị


   a) Trường hợp mặt cắt ngang hình tròn:

NghiDinhMoiVeBaoVeKetCauHaTangDuongSat 1


   Ghi chú:


   - D: Đường kính ngoài của vỏ hầm.


   - R: Bán kính ngoài của vỏ hầm.


   - B: Phạm vi bảo vệ hầm đường sắt trong đô thị quy định tại khoản 2, Điều 11 Nghị định này.


   b) Trường hợp mặt cắt ngang hình vuông, hình chữ nhật:

NghiDinhMoiVeBaoVeKetCauHaTangDuongSat 1


   4. Phạm vi bảo vệ cột và đường dây thông tin tín, tín hiệu đường sắt

NghiDinhMoiVeBaoVeKetCauHaTangDuongSat 1


   5. Hành lang an toàn giao thông tại khu vực đường ngang


   a) Đối với đường ngang có người gác:

NghiDinhMoiVeBaoVeKetCauHaTangDuongSat 1


   b) Đối với đường ngang không có người gác:

NghiDinhMoiVeBaoVeKetCauHaTangDuongSat 1


   Nội dung chi tiết Nghị định theo file đính kèm.


P. QLKCHTGT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (ND 56-2018-ND QUAN LY, BAO VE KCHTGT DUONG SAT.pdf)ND 56-2018-ND QUAN LY, BAO VE KCHTGT DUONG SAT.pdf[Chi tiết Nghị định]605 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.5.3.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan