Lắp đặt bổ sung cọc su tim đường dẫn lên cầu vượt Hòa Cầm (tại khu vực đường cong lên cầu vượt) và lắp đặt bổ sung biển báo ”Đi chậm, chú ý quan sát”

Thứ ba, 24 Tháng tư 2018 08:26 PDF.  Array In Array  Email

   Nhằm đảm bảo an toàn giao thông thông suốt tại khu vực nút giao đường cong phía Bắc dẫn lên cầu vượt Hòa Cầm theo ý kiến phản ánh của cử tri quận Cẩm Lệ, ngày 09/04/2018 Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 1328/SGTVT-KH chỉ đạo xử lý như sau:


   1. Lắp đặt bổ sung 102 cọc su tim đường dẫn lên cầu vượt Hòa Cầm (tại khu vực đường cong phía Bắc dẫn lên cầu vượt).

 

LapDatBoSungTimDuongDanCauVuotHoaCam 1
LapDatBoSungTimDuongDanCauVuotHoaCam 1


   2. Lắp đặt bổ sung 02 biển báo “Đi chậm chú ý quan sát” tại 2 đầu đường cong có lắp cọc su tim đường.

 

LapDatBoSungTimDuongDanCauVuotHoaCam 1
LapDatBoSungTimDuongDanCauVuotHoaCam 1


   Ban QLDA xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thi công hoàn thành công tác lắp đặt và đưa vào sử dụng trong ngày 20/4/2018.


Ban QLDA xây dựng và bảo trì HTGT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.5.3.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan