Đầu tư xây dựng bãi đỗ xe công cộng kết cấu lắp ghép nhiều tầng tại khu đất số 166 Hải Phòng

Thứ ba, 23 Tháng giêng 2018 14:14 PDF.  Array In Array  Email

   UBND thành phố có văn bản số 237/UBND-QLĐTh ngày 09/01/2018 thống nhất về nguyên tắc chọn vị trí khu đất tại số 166 Hải Phòng để đầu tư xây dựng bãi đỗ xe công cộng kết cấu lắp ghép nhiều tầng.


   Đồng thời, UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan làm việc cụ thể với đơn vị đang thuê khu đất tại số 166 đường Hải Phòng về các thủ tục liên quan đến việc thu hồi đất nêu trên làm bãi đỗ xe.


P. KHĐT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan