Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thứ sáu, 12 Tháng giêng 2018 08:51 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 07 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 125/2017/NQ-HĐND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, kỳ họp thứ 3. Theo đó, bổ sung một số điều mới như sau:


   1. Các đối tượng được miễn thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để đỗ xe ô tô:


   - Xe chữa cháy đang làm nhiệm vụ;


  - Xe quân sự, xe công an đang làm nhiệm vụ;


   - Xe cứu thương đang làm nhiệm vụ (kể cả các loại xe khác chở người bị nạn đến nơi cấp cứu);


   - Xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định của pháp luật;


   - Các xe đang phục vụ các hoạt động cộng đồng được cơ quan có thẩm quyền cho phép.


   2. Bổ sung vào Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND, cụ thể như sau:

QuyDinhMucThuCheDoThuChi


   - Một lượt xe là một lần xe vào, xe ra tại vị trí đỗ xe. Một lượt tối đa không quá 120 phút, quá thời gian 120 phút thu thêm các lượt tiếp theo.


   - Miễn thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để đỗ xe ô tô trong những ngày lễ tết như: Tết Âm lịch (5 ngày), Tết Dương lịch, 30/4, 1/5, Giỗ tổ Hùng Vương, Quốc Khánh 2/9.


   3. Bổ sung điểm d, khoản 3, Điều 1 về cơ quan thu phí như sau:


   “Cơ quan thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để đỗ xe ô tô: Ủy ban nhân dân quận Hải Châu triển khai công tác thu theo quy định”.


   4. Bổ sung kiểm đ, khoản 5, Điều 1 về chế độ quản lý, sử dụng phí thu được như sau:


   “Đối với phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để đỗ xe ô tô tại các tuyến đường có thu phí: Cơ quan thu phí được để lại 65% trong tổng số tiền phí thu được để chi phí phục vụ công tác quản lý, chi phí cho công tác thu phí. Số còn lại 35% nộp vào ngân sách nhà nước theo phân cấp và Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.”


   Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.


P. TCKT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan