Đầu tư lắp đặt hệ thống Camera giám sát giao thông trên đường Võ Chí Công và đường Trường Sơn

Thứ sáu, 11 Tháng tám 2017 10:10 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 09/8/2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương đầu tư lắp đặt hệ thống Camera giám sát giao thông trên đường Võ Chí Công và đường Trường Sơn tại Công văn số 6145/UBND-SKHĐT với tổng kinh phí đầu tư tối đa 16.699.224.000 đồng (Mười sáu tỷ, sáu trăm chín mươi chín triệu, hai trăm hai mươi bốn ngàn đồng) gồm:


   - Kinh phí đầu tư dự án Lắp đặt camera trên tuyến đường Trường Sơn là 10.919.757.000 đồng (Mười tỷ, chín trăm mười chín triệu, bảy trăm năm mươi bảy ngàn đồng).


   - Kinh phí đầu tư dự án Lắp đặt camera trên tuyến đường Võ Chí Công là 5.779.467.000 đồng (Năm tỷ, bảy trăm bảy mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi bảy ngàn đồng).


   - Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2017


   Giao Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện các thủ tục để đầu tư lắp đặt hệ thống Camera giám sát giao thông nêu trên.


P. KHĐT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.5.3.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan