Cho phép chuẩn bị đầu tư: Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống ATGT đoạn Km5 + 800 đến Km16 + 759, QL14G quâ địa phận thành phố Đà Nẵng

Thứ bảy, 29 Tháng bảy 2017 09:38 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 26/7/2017, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Quyết định số 2521/QĐ-TCĐBVN ngày 26/7/2017 về việc cho phép chuẩn bị đầu tư: Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống ATGT đoạn Km5+800 đến Km16+759, QL14G qua địa phận thành phố Đà Nẵng.


   Theo đó, Công trình Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống ATGT đoạn Km5+800 đến Km16+759, QL14G qua địa phận thành phố Đà Nẵng do Cục Quản lý đường bộ III làm Chủ đầu tư với kinh phí ước tính là 50.000.000.000 đồng từ nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương năm 2017 – 2018. Đề xuất giải pháp sửa chữa là: tổng chiều dài sửa chữa cục bộ và thảm BTN khoản 11Km (bề rộng mặt đường đạt 5,5m); gia cố lề khoảng 20.000m2; bổ sung khoảng 7.000md rãnh dọc và 06 cống ngang thoát nước, hoàn thiện hệ thống ATGT.


P. QLKCHTGT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.5.3.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan