Triển khai lắp đặt trụ, biển tên đường một số tuyến giao thông trên địa bàn Đà Nẵng

Thứ ba, 03 Tháng tám 2010 07:40 PDF.  Array In Array  Email

Ngày 14/7/2010 vừa qua Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có Nghị quyết số 97/2010/NQ-HĐND về việc đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thực hiện Nghị quyết, ngày 30/7/2010, Sở GTVT đã có Quyết định 578/QĐ-SGTVT giao nhiệm vụ cho Ban QLDA Giao thông nông thôn điều hành dự án Lắp đặt trụ biển tên đường mới.

Được biết có tổng số 126 tuyến đường trục và đường trong các khu dân cư đã được đặt tên trong đợt này. Tên các tuyến đường chi tiết trong file đính kèm.


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan