Sở GTVT triển khai các công trình phục vụ Tết Canh Dần 2010 và hội nghị ASEAN

Thứ ba, 12 Tháng giêng 2010 18:27 Array In Array

   Ngày 05/01/2010, Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, đã chủ trì cuộc họp với Ban QLDA Giao thông nông thôn, Công ty QLSC công trình giao thông & thoát nước Đà Nẵng và các Phòng chuyên môn về tình hình triển khai các công trình phục vụ hội nghị ASEAN và Tết Canh Dần 2010.
   Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai và những vướng mắc trong quá trình thực hiện, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Giám đốc Sở GTVT Đặng Việt Dũng đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng triển khai công tác sơn kẻ vạch phân làn một số đoạn tại các tuyến đường phục vụ hội nghị ASEAN, cụ thể : đường 2/9, đường Sơn Trà - Điện Ngọc, đường Phạm Văn Đồng, gia công các trụ cờ đúng tiến độ trước ngày 10/01/2010. Đối với việc đầu tư sửa chữa các công trình nhằm phục vụ Tết, quy mô sửa chữa các tuyến đường như sau:
   - Đường ĐT605: Chỉ xử lý các ổ gà và các đoạn hư hỏng bằng cấp phối đá dăm dày 15cm, phía trên láng nhựa 2 lớp TCN 3kg/m2.
   - Đường ĐT604: Xử lý vá ổ gà, một số đoạn bị bong tróc mặt đường bằng đá dăm thấm nhập nhựa dày 5,0cm TCN 5,5kg/m2. Riêng đối với đoạn dốc Kiền khi kết thúc giai đoạn 1, làm 1 lớp cấp phối đá dăm để đảm bảo đi lại trong dịp Tết âm lịch.
   - Đường ĐT601: Sửa chữa đoạn mặt đường bị hư hỏng tại vị trí cống Km8+050 bằng cấp phối đá dăm dày 15cm, bổ sung rãnh đất thoát nước tạm cho đoạn tuyến; Xử lý thu gom nước thượng lưu Cống Km11+200: triệt để, làm lại chân khay và gia cố sân cống, hoàn trả mặt đường thấm nhập nhựa. Ban QLDA Giao thông nông thôn chịu trách nhiệm đôn đốc Công ty Sông Đà 19 khẩn trương hoàn thành các hạng mục dở dang để bàn giao công trình đưa vào sử dụng và có phương án tổ chức duy tu tuyến đường để đảm bảo giao thông trong dịp Tết âm lịch.
   - Đường Hòa Nhơn - Hòa Sơn: Sửa chữa vá ổ gà, một số đoạn mặt đường bị hư hỏng bằng cấp phối đá dăm dày 15cm, phía trên rải lớp thấm nhập nhựa dày 5cm TCN 5,5kg/m2.
   - Đường Huyền Trân Công Chúa: Xử lý vá ổ gà bằng đá dăm thấm nhập nhựa.
   - Đường Nguyễn Công Hoan: Sửa chữa vá ổ gà, một số đoạn mặt đường bị hư hỏng bằng cấp phối đá dăm dày 15cm, phía trên rải lớp thấm nhập nhựa dày 5cm TCN 5,5kg/m2.
   - Đường Tôn Đản: Xử lý vá ổ gà bằng cấp phối đá dăm và đá dăm thấm nhập nhựa dày 5cm TCN 5,5kg/m2 , chỉ sửa chữa các đoạn cần thiết.
   - Đường Hoàng Văn Thái: Sửa chữa phạm vi đèo Đại La để phục vụ Tết âm lịch, nội dung sửa chữa bao gồm san sửa, lu lèn lại nền đường để đảm bảo giao thông.
   - Đường Nguyễn Chánh: Sửa chữa vá ổ gà bằng cấp phối đá dăm.
   - Đường Nguyễn Công Trứ - Lê Hữu Trác: Sửa chữa vá ổ gà bằng đất theo hiện trạng, không tăng cường lớp cấp phối đá dăm và láng nhựa như đề xuất.
    Đối với các tuyến đường sửa chữa phục vụ Tết âm lịch không thuộc phạm vi quản lý của Sở GTVT như: Đường Huyền Trân Công Chúa, đường Nguyễn Công Hoan, Tôn Đản, đường Nguyễn Chánh, đường Nguyễn Công Trứ - Lê Hữu Trác …, Sở GTVT sẽ có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất xin chủ trương, kinh phí sửa chữa, giao cho địa phương quản lý các tuyến đường nêu trên thực hiện.
   Giám đốc Sở cũng yêu cầu Ban QLDA Giao thông nông thôn có trách nhiệm lập danh sách các công trình tồn đọng, nguyên nhân chưa xử lý dứt điểm được, có văn bản báo cáo Sở GTVT giải quyết. Công ty QLSC công trình giao thông & thoát nước Đà Nẵng chịu trách nhiệm bảo hành công trình, khắc phục và sửa chữa kịp thời các hư hỏng của tuyến đường đến sau Tết âm lịch đồng thời lập danh mục một số hạng mục công việc như: Sơn lan can cầu sông Hàn, sửa chữa các cống, đan mương, hố ga … để làm việc với Ban QLDA Giao thông nông thôn đề xuất sửa chữa phục vụ Tết âm lịch 2010.
                                                                                                Mai Khanh

 CÁC BÀI VIẾT KHÁC: